II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Saygıdeğer Bilim İnsanları, Kıymetli Meslektaşlarımız,

Multidisipliner alanlarda yapılan çalışmalar, 21. yüzyılda dünya çapında ilgi gören ve desteklenen çalışmaların başında gelmektedir. Bu bağlamda dünyada birçok üniversitede multidisipliner programlar açılmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak, dünyanın önde gelen ülkelerinde multidisipliner konular üzerine çalışan bilim insanı sayısı her geçen gün artmaktadır. Multidisipliner alanlardaki çalışmalar dünya çapında hız kazanırken Türkiye’de de Yüksek Öğretim Kurumu tarafından multidisipliner programlar desteklenmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, multidisipliner alanda Türkiye’de yapılan çalışmalar halen yeterli düzeyde değildir.

4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Adana’da gerçekleştireceğimiz “II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi ” ile amacımız multidisipliner alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bu alanda gerçekleştirilen çalışmaları desteklemek ve bilim dünyasının dikkatini multidisipliner çalışmalara çekmektir. Bu amaç doğrultusunda; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Kongre Konuları; Sosyal Beşerî ve İdarî Bilimler Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık ve Spor Bilimleri, İlahiyat/Din Bilimleri, Hukuk, Mimarlık Planlama ve Tasarım, Filoloji, Fen ve Matematik Bilimleri, Mühendislik Bilimleri.

Kongre Tematik Çalışmaları: Adana ve Çukurova Bölgesi çalışmaları, Milli Mücadele’de Adana, 100.Yılında Yeni Adana Gazetesi, Türkiye’de Yerel Basın (Dün, Bugün, Gelecek), Suriye mültecileri ve göç, Ortadoğu Krizi ve Güney İllerine Etkisi.

Sergi: Kongremizde özgün ve karma sergi düzenlenecektir.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır.

Kongrede sunulan bildirilerin özet kitabı uluslararası bir yayınevinde e-kitap olarak basılacaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, kitapta bölüm olarak, uluslararası bir yayınevinde e-kitap şeklinde basılacaktır.

Kongre katılım belgesi, sözlü sunumun bitiminde oturum salonunda takdim edilecektir.

Kongre hakkında merak ettiğiniz diğer konular için multicongressadana@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Kongre Konuları

Sosyal Beşerî ve İdarî Bilimler
Eğitim Bilimleri
Güzel Sanatlar
Sağlık ve Spor Bilimleri
İlahiyat/Din Bilimleri
Hukuk
Mimarlık Planlama ve Tasarım
Filoloji
Fen ve Matematik Bilimleri
Mühendislik Bilimleri

Kongre Tematik Çalışmaları

Adana ve Çukurova Bölgesi çalışmaları
Milli Mücadele’de Adana
100.Yılında Yeni Adana Gazetesi
Türkiye’de Yerel Basın (Dün, Bugün, Gelecek)
Suriye mültecileri ve göç
Ortadoğu Krizi ve Güney İllerine Etkisi

http://multicongress.net/