II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu

Akademik Çalışmalar

II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu

Günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler, bilim dünyasını geleneksellikten uzaklaştırarak, disiplinler arası çalışmaları öne çıkaran bir sürece doğru evirmiştir. Disiplinlerin kendi çalışma alanlarının ve uzmanlaşmalarının getirdiği bilgi birikimi ve yoğunluğunun, bilimsel ortamda birleştirilerek ve etkileşimleştirilerek tartışılması, bilimsel bilginin niteliğini arttırmaktadır. Etkileşim içerisinde olmayan ve keskin sınırlar içinde araştırma yapan disiplinler, kendini tekrarlama ve farklı olay ve olgular arasında ilişki kuramama gibi durumlara düşebilmekte ve yeni fikir ve kavramların oluşmasını ve yeni stratejiler geliştirilmesini sekteye uğratabilmektedir.

Çok alanlı olarak kavramsallaşan “multidispliner” sözcüğü, bugün bilimsel platformların ana temasını oluşturur hale gelmiştir. Bu bağlamda bu uluslararası sempozyum; dünyanın farklı bölgelerinden gelen bilim insanlarını bir araya getirmeyi, eğitim, fen, sosyal, sağlık, güzel sanatlar ve spor bilimleri arasında bir köprü kurarak etkileşim kurdurmayı, farklı disiplinlerden gelen belirli sayıdaki uzman grubun belirli temalar altındaki bilimsel sorularını tartışmaya açmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda sizleri 16-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi destekleriyle, YENİ AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNE UYGUN olarak düzenlenecek olan Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu’na (IMASES 2018) davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri, hakemlik sürecinden geçtikten sonra, tercihlerine göre ya, yeni Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak ISBN’li sempozyum bildirileri kitabında yayımlanacak, ya da Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde uluslararası makale olarak, ücretsiz yayımlanacaktır. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir

Sempozyumdaki bildiriler İngilizce, Türkçe ve Almanca olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Katılımcılar arzu ettikleri takdirde İnternet üzerinden Online Sunum ile katılım sağlayabileceklerdir. Online Sunumlarda ıslak imzalı katılım belgesi, sempozyum sonunda kargo yoluyla katılımcılara ulaştırılacaktır.

SEMPOZYUM ANA BAŞLIKLARI

Eğitim Bilimleri

Fen Bilimleri

Güzel Sanatlar

Sağlık Bilimleri

Sosyal Bilimler

Spor Bilimleri

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih 02 Kasım 2018

Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih 05 Kasım 2018

Sempozyum Programının İlanı 09 Kasım 2018

Sempozyum Günleri 16-17 Kasım 2018

Özet Kitabı Yayınlanması 25 Kasım 2018

Tam metinlerin Gönderilmesi Son Tarih 08 Aralık 2018

Hakemlik Sürecinden Geçmiş Bildirilerin Yayımlanması 30 Aralık 2018

http://www.imases.net

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 × five =