II. Uluslararası Madeni Yağlar Sempozyumu ve Sergis

Sempozyumun Amacı

Petrolün keşfi ile insanlığın kullanımına giren, Türkiye’de ve dünyadaki önemi gittikçe artan madeni yağlar ve gresler, her çeşit sanayide geniş uygulama alanı bulan, geleceği de şekillendirecek kimyasal maddelerdir.

Sürekli gelişmekte olan bu alanda bilginin paylaşılması, uygulamaya aktarılması ve karşılaşılan sorunların tartışılması ilerleme için gerekliliktir. Bu amaçla bilimsel ve teknik etkinliklerin yapılması zorunludur. Kimya Mühendisleri Odası, kendi ilgi alanı içerisinde olan bu etkinliğin ilkini 1991 yılında Bursa’ da “Madeni Yağlar Sempozyumu” başlığı ile düzenlemişti.

Aradan geçen 20 yılı aşkın bir süre sonucunda Kimya Mühendisleri Odası’nda çalışan Madeni Yağ Komisyonu, ülkede mevcut sektördeki olumsuz koşulların sürekli artışının önüne geçilmesi, çevre ve insan sağlığının korunması, aynı zamanda tüketicilerin ve kullanıcıların kaliteli ürüne ulaşması için sempozyumun tekrarlanmasını önermiştir.

2. si düzenlenecek olan bu sempozyum ‘’II. Uluslararası Madeni Yağlar Sempozyumu ve Sergisi “adıyla 14-15-16 Kasım 2013 tarihlerinde Milli Kütüphane Salonlarında Ankara’ da gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek sempozyum ve serginin ana teması “Dünyada ve Ülkemizde Madeni Yağ ve Gresler Sektörünün Bugünkü Durumu ile Geleceğe Yönelik Öneriler ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir.
Etkinlikte; yasa ve mevzuat koyucuların, üreticilerin, madeni yağ ve gres kullanıcılarının, denetleyen ve atıklarını değerlendirenlerin, ülke ekonomisi için ihracat yapanların, kısacası ilgili tüm kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum ve meslek örgütlerinin bir araya getirilmesi hedeflenmiştir.

Konunun önemini ve gerekliliğini vurgulayarak, katkılarını ve bilgi birikimlerini esirgemeyecek ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile tüm kişileri, bu etkinliği birliktelikle daha güçlü ve başarılı kılmak için katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum Konuları
Madeni Yağ ve Gres Üretim Teknolojileri
Madeni Yağ ve Greslere Yönelik Ar-ge Çalışmaları ve Kimyasal Katkılar
Endüstri ve Tüketicilerin Madeni Yağ Sektöründen Beklentileri
Biyorafineri ürünleri
Madeni Yağların Geri Kazanımı ve Atıkların Bertarafı
Mevzuat ve Yönetmelik Sorunları
Yakıt Kullanımında Madeni Yağların Yeri
Yağ Sektörünün Sorunları (ÖTV, Kayıtdışı ve Amaçdışı Kullanımı vs.)
Sektörde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

İletişim

Selanik Caddesi 17/14 Kızılay Çankaya Ankara Türkiye
0 312 417 65 20

0 312 417 35 63

http://www.kmo.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.