II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi

II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak ilkini 2017’de Konya’da gerçekleştirdiğimiz kongremizi, 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Özbekistan Taşkent’te “II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresini (International Congress on Cultural Heritage and Tourism)”, başlığıyla Taşkent MDIS Üniversitesi ile birlikte düzenliyoruz.

Kongrenin ana teması kültürel miras ve turizm, alt başlık olarak da İpek Yolu’nda Kültürden Medeniyete olarak belirlenmiştir. Böyle bir temanın Anadolu ve Orta Asya/Özbekistan açısından tercih edilmesinde, ilgili coğrafyanın tarihi İPEK YOLU üzerinde birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve bu medeniyetlerden kalan zengin bir mirasa sahip olması önemli bir faktör olarak görülmelidir. Özbekistan’ın seçilmesindeki diğer önemli neden ise, değerli bir kültür ve inanç turizminin yanı sıra gastronomi turizminin merkezini temsil ediyor olmasıdır. Hızla gelişen dünyada, her yıl çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. 2018 yılı Türk-İslam dünyası için ve özelde kardeş ülke Özbekistan ile Türkiye arasında kültürel diplomasi ve turizm yoluyla ilişkilerin ilerlemesi için bu organizasyonlardan birisi de, “II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi –İpek Yolu’nda Kültürden Medeniyete- (International Congress on Cultural Heritage and Tourism)” olacaktır. Kongremiz, medeniyet yolunda kültürel miras ve turizm konularında araştırma yapan değerli bilim insanlarını, eğitimcileri, sektör temsilcilerini ve lisansüstü öğrencilerini kapsamaktadır. Kongremizde, Kültürel Miras ve Turizm merkezli değişen dünya şartları; sosyal bilimler ve diğer ilgili bilimler ekseninde sektördeki çözüm önerilerinin ortaya konulması ve yeni yaklaşımların irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu vesile ile güçlü tarihi ve kültürel mirasa sahip, medeniyetler beşiği olan Anadolu ve Orta Asya medeniyet unsurlarının uluslararası platformlarda tanıtılması ve sahip olunan mirasın güçlü bir bilinçle, turizm yoluyla geleceğe taşınması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Kongremizle ilgili önemli tarihler web sayfamızda ilan edilmiş olup, tam metin gönderimi sürecinde, tüm bildiri tam metinleri hakemlik sürecinden geçecektir. Kongre bildiri kitapçığının, 30 Kasım 2018’den önce yayımlanması planlanmaktadır.

Kongre bildirileri Türkçe ve İngilizce sunulabilecektir. Kongremize bildiri, poster ile ya da dinleyici olarak katılabilirsiniz. Kongre bildiri kitapçığı ise e-kitap şeklinde yayınlanacaktır. Kongremize ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için web sayfamızı (2018.iccht.org) ziyaret edebilirsiniz.

Huzurun ve hoşgörünün diyarı, İpek Yolu’nun önemli kültür ve medeniyet başkentlerinden biri olan Özbekistan/Taşkent’te sizleri misafir etmekten onur duyacağımızı belirtir, saygı ve selamlarımızı sunarız.

Prof. Dr. Necmi UYANIK, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Tukhtaev BAKHTIER, MDIS Taşkent Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı

Kongre Konuları
Kültürel Miras-Dinler Tarihi, Dil ve İnanç Turizmi
Kültürel Miras-Gastronomi Turizmi ve Mutfak Sanatları
Geleneksel El Sanatları ve Turistik Ürün Çeşitlendirmesi
Kültür Miras-Tarihi-Politikaları-Toplum ve Turizm
Kültürel Miras-Çevre ve Turizm
Kültürel Miras Yönetimi ve Tanıtımı/İletişimi
Kültürel Miras/Kültürel Bellek ve Arşiv Uygulamaları
Kültürel Miras ve Turist Rehberliği
Kültürel Varlıklar ve Ürün Çeşitlendirmesi
İbni Sina-Sağlık Kültürü-Turizmi ve Beslenme
Somut Olmayan Kültürel Miras (Yaşayan Miras ve Turizm)
Turizm Pazarlaması ve İşletmesi
Kültürel Miras ve Şehir Türleri
İpek Yolunda Kültür, Sanat ve Ticaret
Türk-İslam Dünyasında Kültürel Miras ve Turizm
Hukuk Kültürü ve Turizm
Eğitim, Kültür ve Turizm


Önemli Tarihler

Özetlerin Son Gönderim Tarihi 15 Mart 2018
Kabul Edilen Bildiri Özetleri 19 Mart 2018
Kongre Kayıt İşlemleri 19-31 Mart 2018
Kongre Programı 03 Nisan 2018
Kongre Tarihi 03-05 Mayıs 2018
Bildiri Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi 05 Haziran 2018

http://2018.iccht.org/