II.Uluslararası İslâm Sanatları Yarışması

II.Uluslararası İslâm Sanatları Yarışması

Kadim bir medeniyet beşiği olan Konya’nın 2016 İslâm Dünyası Turizm Başkenti olması sebebiyle başta kültür ve turizm alanında olmak üzere Konya’da pek çok uluslararası etkinlik gerçekleştirilmişti. Bunlardan biri de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen “Uluslararası İslâm Sanatları Yarışması” idi. Yarışmaya gerek Türkiye’den gerekse diğer ülkelerden çok sayıda yarışmacı oldukça nitelikli eserlerle iştirak etmişti. Yoğun katılımlı bir ödül töreninin ardından, ödül alan eserler Hz. Mevlâna’nın 743. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında Mevlâna Kültür Merkezi’nde sergilenmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Tarih boyunca İslâm kültürünün ve sanatının en önemli başkentlerinden biri olma misyonunu daima muhafaza etmiş olup günümüzde de hat, tezhip, minyatür, çini gibi kitap sanatlarının en üst seviyede icra edildiği bir merkez olan Konya’da böyle bir uluslararası yarışmanın geleneksel hale gelerek devam ettirilmesi arzu edildi. Yarışmaya gösterilen teveccüh ve Konya’nın çini sanatı bakımından da tarihî bir öneme sahip olması dolayısıyla, hat, tezhip ve minyatür dallarına ilave olarak bu yıl çini dalında da yarışma açılmasına karar verildi. Bu yarışma ile sözkonusu sanat dallarının aslına uygun bir şekilde tatbik edilmeye devam etmesi ve bu sanat dallarında eser verebilen sanatkârların teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Hat, tezhip, minyatür ve çini gibi başlıca İslâm sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak da yarışmanın gayelerindendir.

Genel Katılım Şartları

1. İlân edilen dallarda eser verebilecek herkes yarışmaya katılabilir.
2. Bir yarışmacı, yarışmaya sadece bir eserle katılabilir.
3. Yarışmaya katılacak eserler özgün ve orijinal olmalıdır. Daha önce sergilenmiş veya ödül almış olan eserler ve başka bir eser ile büyük ölçüde tasarım benzerliği olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Dereceye giren ya da mansiyon alan eserlerin mülkiyeti, basım, yayın vs. her türlü hakları, ödül almasa da yarışmaya katılan bütün eserlerin basım ve yayın hakları yarışmayı düzenleyen kuruma ait olacaktır.
5. Ödül alan eserlerden başka, sergilemeye lâyık görülen çalışmalar da sergilenecektir.
6. Jürinin, eserleri hiçbir dereceye lâyık görmeme hakkı mahfuzdur.
7. Jüri, uygun gördüğü takdirde mansiyon sayısını arttırabilir.
8. Eserlerin son teslim tarihinden önce ve hasarsız olarak teslim edilmesinden katılımcılar sorumludur.
9. Eserlerde sanatçı ismi, mahlası veya imzası kesinlikle bulunmamalıdır.
10. Eserle birlikte, katılım formu ayrı bir zarf içinde teslim edilmelidir.
11. Eserler çerçevesiz olarak teslim edilmelidir.
12. Eserleri elden veya posta/kargo yoluyla teslim etmek mümkündür.
13. Eserler en geç 28 Eylül 2018 Cuma günü mesai sonuna kadar teslimat adresine ulaşmış olmalıdır.
14. Şartnamede belirtilen hususlara uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
15. Yarışmaya katılanlar, şartnamede belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.
16. Yarışma sonuçlandıktan sonra, ödül alan yarışmacıların da katılacağı bir ödül töreni düzenlenecektir. Bu törenin tarihi daha sonra ilan edilecektir.
17. Ödüle layık görülemeyen eserler, sergi sonunda sahiplerine bizzat veya vekâlet ile elden teslim edilecek veya Konya dışındaki katılımcılara, ödemeli olarak posta/kargo yoluyla gönderilecektir. Gönderilecek eserlerin postada veya kargoda hasar görmemesi için gereken özen gösterilecek; buna rağmen herhangi bir hasar veya kaybolma söz konusu olursa yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu olmayacaktır.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULUSLARARASI İSLÂM SANATLARI YARIŞMASI

KATILIM FORMU

Adı Soyadı   FOTOĞRAF
T.C. Kimlik No (TC Vatandaşları için)  
Doğum Tarihi ve Yeri  
Telefon (GSM)  
Telefon (iş/ev)  
İkamet Adresi  
E-Mail Adresi  
Mezun Olduğu Okul  
Hocası  
Mesleği  
Tabiiyeti  
Cinsiyeti  
Yarışmaya Katıldığı Alan  
İMZA Yarışma şartnamesinde belirtilen hususları kabul ediyorum.