II. Uluslararası İlişkiler Kongresi

ROJE ADI: II. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi – İdealden Gerçeğe: Türk Dış Politikası – 15-16 Nisan 2013

PROJE SORUMLUSU: Nihat Mert KARS – Küresel Gelişim ve Etkileşim Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı

PROJE DANIŞMANI: Arş. Gör. Cemil Doğaç İPEK (Atatürk Üniversitesi)

PROJE DÜZENLEME HEYETİ: (Alfabetik Sıra ile)

Ayten CİVELEK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Bahar SUVHANOVA (Atatürk Üniversitesi)

Cansel KARASU (Atatürk Üniversitesi)

Elvin AĞALAROV (Atatürk Üniversitesi)

Emre Dursun OĞUZ (Atatürk Üniversitesi)

Erkan KOTEVOĞLU (Yeditepe Üniversitesi)

Esra GEÇECİ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Esra KORKUT (Atatürk Üniversitesi)

Fatma ÜNLÜTÜRK (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Hacer YATKIN (Atatürk Üniversitesi)

Hüseyin Fatihhan YARALI (Atatürk Üniversitesi)

Mustafa GÜVEN (Atatürk Üniversitesi)

Mustafa YİĞİT (Yeditepe Üniversitesi)

Neslihan YÜKSEL (Marmara Üniversitesi)

Oğuzhan POLAT (Atatürk Üniversitesi)

Rojbin BABALITAŞ (Bilgi Üniversitesi)

Serdar YAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Sidre METE (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Şahin KARATAŞ (Atatürk Üniversitesi)

Tuğçe Sena KARA (Okan Üniversitesi)

Tuğrul Rıdvan UCUN (Atatürk Üniversitesi)

Zülal DOĞAN (Atatürk Üniversitesi)

PROJE SEKRETERYASI:

Betül ÇIRACI (Atatürk Üniversitesi)

Cemre AKSAK (Atatürk Üniversitesi)

Dilay Felya SÖĞÜT (Atatürk Üniversitesi)

Merve AKAYDIN (Atatürk Üniversitesi)

Merve YILMAZ (Atatürk Üniversitesi)

Pelin ÇOLAK (Atatürk Üniversitesi)

PROJE HAKKINDA BİLGİ:

Yeryüzünü şekillendiren bölgelerden birisi olan Anadolu ve periferisindeki coğrafya yüzyıllar boyunca barış içerisinde yaşamış fakat geçtiğimiz yıllar boyunca çeşitli çatışmalara, ayrışmalara tanık olmuştur. Ancak, Türkiye yeni diplomasi tarzı ile bölgeyi çatışmalardan uzak tutarak barışı, adaleti ve işbirliğini ön plana çıkarmak istemektedir. Her şeye rağmen jeokültürel derinliğini hissettirmeye başlayan Türkiye bölgesinde kültürel, siyasi ve ekonomik köprüleri kurarak yeryüzü üzerinde inşa edilecek barış köprülerine ana ilham kaynağı olma hedefindedir. Türk Dış Politikası’nda yeni yönelimlerin gerçekleştiği, eksen kayması, mefkûre ufku-milli kapasite gibi çeşitli tartışmalarının yaşandığı günümüzde Türk Dış Politikası’nın üniversite öğrencileri tarafından ne şekilde analiz edildiğini ortaya çıkarmak maksadıyla bünyesinde uluslararası ilişkiler bölümü olan üniversitelere yönelik bir sunum/katılım çağrısı yapılacaktır. Bu sunum/katılım çağrısı sonrasında yeterliliği uygun görülen çalışmaların yazarları ve katılım talebinde bulunan öğrenciler Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenecek “İdealden Gerçeğe: Türk Dış Politikası” isimli II. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi’ne davet edilecektir.

Tasarlanan bu proje ile;

– Türk Dış Politikası ile ilgilenen üniversite gençliğinin konuyla alakalı görüşlerini kamuoyu ile paylaşmak,

– Türk Dış Politikası ile akademik düzeyde ilgilenen kişilerin birbirleriyle irtibat kurmalarını sağlayarak bu alanda ileride yapılacak derinlikli çalışmalar için zemin oluşturmak,

– İlgili alanda çalışan öğrencilerin toplum önünde konuşma, analitik düşünme gibi yeteneklerine mütevazı bir katkı yapmak amaçlanmaktadır.

PLANLAMA:

5-10 Şubat: Bünyesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunan üniversite yönetim ve kulüplerine bilgilendirme amaçlı maillerin gönderilmesi, ilgilenen/dileyen üniversitelere faks aracılığı ile bildirimde bulunulması.

10 Mart: Sunum özetlerinin ve katılımcı bilgilerinin son teslim tarihi (Örnek özet ve yazım kurallarını metnin sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz)

15 Mart: Kabul edilen sunumların, katılımcıların ve etkinlik ayrıntılarının duyurulması

15-16 Nisan: Etkinliğin Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi

AYRINTILAR:

Etkinlik protokol ve açılış konuşmaları ile başlayacak ve konuşmacıların sunumları ile devam edecektir. Her oturum sonunda bir soru-cevap bölümü de olacaktır. Sunumlar sonrasında Erzurum’un tarihi ve turistik mekânlarını kapsayan bir gezi de gerçekleştirilecektir. Etkinliğin akabinde uygun görülen bildirilerden oluşan bir kitapçık bastırılması da planlanmaktadır.

OTURUM BAŞLIKLARI:

– I. Oturum: Türk Dış Politikasına Genel Bakış

– II. Oturum: Avrupa – Balkanlar

– III. Oturum: Rusya – Kafkasya – Türkistan

– IV. Oturum: Orta Doğu – Afrika

– V. Oturum: Türkiye’nin Stratejik Bağlantıları – Yeni Dış Politika Araçları – Uluslararası Örgütler

ÖNGÖRÜLEN MASRAFLAR:

– Katılımcıların yolculuk masrafları (Üniversitelerine yapılacak resmi bildirim neticesinde kendi üniversiteleri tarafından karşılanacak)

– Toplantı salonu, konaklama, yemek, kırtasiye vb. masraflar (Topluluk ve Atatürk Üniversitesi tarafından karşılanacak)

– Uygun görülen bildirilerin bir kitapçık şeklinde bastırılması (Sponsor bulunması halinde gerçekleştirilecek)

İLETİŞİM & ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN:

Arş. Gör. Cemil Doğaç İPEK: cd.ipek@atauni.edu.tr

Topluluk Başkanı: Nihat Mert KARS: nhtmrtkrs25@hotmail.com

Topluluk Genel Sekreteri: Cemre AKSAK: cemreaksak@hotmail.com