II. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

SEMPOZYUM BİLDİRİ ÇAĞRISI
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin 2005 yılından başlayarak SesSizsiniz ismiyle yedincisini uluslararası olarak gerçekleştirdiği ve 2012 yılında ise, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yürütülen Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu; 2013 yılında, her iki üniversitenin iletişim fakültelerinin ortaklaşa yürüteceği “II. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu” şeklinde düzenlenecektir.

Sempozyum, küresel olanla yereli ortak bir noktada buluşturmayı önemsemektedir. Bu bağlamda, “II. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu”, iletişim alanında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri ve aynı zamanda, çeşitli atölyeler ve diğer etkinliklerle ortak çalışmalar üretebilecekleri bir akademik ortamın gerçekleştirilmesine destek sunmayı amaçlamaktadır.

İletişim çalışmaları, bireyin ve toplumun merkezde konumlandırıldığı ekonomik, politik, tarihsel, kültürel ve sanatsal boyutları içerdiğinden disiplinlerarası bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, “II. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu”, sosyal ve insan bilimlerindeki diğer disiplinlerle iletişim alanı arasında bağlamsal ilişki kurabilen, özgün ve alana katkıda bulunabilecek lisans ve lisansüstü öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesine pencere aralamaktadır.

Öğrenciler, “Dünyada ve Türkiye’de İletişim Çalışmaları” temasından yola çıkarak, iletişim alanının içerisinde kendi alanlarıyla ilişkilendirdikleri ve geliştirdikleri çalışmalar çerçevesinde oluşturdukları konularla sempozyuma katılabileceklerdir.

YÜRÜTME KURULU
Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. E. Nezih ORHON
Prof. Dr. Ömer ÖZER
Doç. Dr. N. Aysun AKINCI YÜKSEL
Doç. Dr. Erdal DAĞTAŞ
Doç. Dr. Rasime Ayhan YILMAZ
Doç. Dr. Banu DAĞTAŞ
Yard. Doç. Dr. Jale BALABAN SALI
Yard. Doç. Dr. Yavuz TUNA
Yard. Doç. Dr. Atılım ONAY
Öğr. Görv. Arne Jan MULDER
Araş. Görv. Özgür ÇALIŞKAN
Araş. Görv. Anıl DAL
Araş. Görv. Çağlar GENÇ
Araş. Görv. Kaan GEZ
Araş. Görv. Güçlü GÜNEYİ
Araş. Görv. Nergiz KARADAŞ
Araş. Görv. Bilgen KURT
Araş. Görv. Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
F. Özlem ÇEVİK
Seher FİDAN

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Hasan AKBULUT (Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Mutlu BİNARK (Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Bülent ÇAPLI (Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Prof. Dr. Müge ELDEN (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Mine GENCEL BEK (Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Nilgün GÜRKAN PAZARCI (Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Raine KOSKIMAA (Jyvaskyla Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. E. Nezih ORHON (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)
Prof. Dr. Zafer ÖZDEN (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Ömer ÖZER (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. N. Aysun AKINCI YÜKSEL (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Murat ATAİZİ (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Nilay BAŞOK (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Doç. Dr. Banu DAĞTAŞ (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Erdal DAĞTAŞ (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Lale KABADAYI (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Doç. Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Doç. Dr. Ruhdan UZUN (Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Doç. Dr. Levent YAYLAGÜL (Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Doç. Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Sema YILDIRIM BECERİKLİ (Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Jale BALABAN SALI (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Giovanna Di ROSARIO (Kopenhag Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Atılım ONAY (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Aslı TELLİ AYDEMİR (İstanbul Şehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Yavuz TUNA (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Canan ULUYAĞCI (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)

İletişim
Sempozyum Sekreteri
Araş. Görv. Özgür ÇALIŞKAN
Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi
26470 Eskişehir / Türkiye
Tel: +90 222 335 05 80 Dahili: 5279
E-posta: [email protected]
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin