II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU
(GİYİM-KUŞAM)

6-7 MART 2016 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – TÜRKİYE

GİRİŞ

Tarih boyunca insan, bedenini başkalarının bakışlarından saklayan kıyafetten arî olmamıştır. Her devrin kendine has kıyafetleri ve ziynetleri olmuş, giyim-kuşam insanların dinleri ve geleneklerine göre şekillenmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: “Ey Âdem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takvâ elbisesi… İşte o daha hayırlıdır.” (el-Araf, 7/26) Çağımızda giyim sektörü en çok gelişen ve değişen sektörlerden biridir. Artık giyim sektörü denince akla sadece kıyafet gelmemektedir. Sektör, takı ve kozmetik ürünlerini de kapsayacak şekilde büyük bir sanayiye dönüşmüş; üretim, pazarlama ve reklam alanında kendine has yöntemler geliştirmiştir. Böylece ticari rekabete açılmış ve bazı uygulamalarında ahlâki değerleri ve dinî kuralları gözetmeksizin kâr amacı güder hale gelmiştir. Sempozyumun amacı, İslam iktisadının kural ve esasları ile yeni fıkhî meseleler çerçevesinde konuyu ele almak, ekonomi, reklam ve pazarlama ile ilgili yönlerine ışık tutmaktır. Sempozyumun amacına ulaşması, böylece İslam’ın giyim ve kuşamda dikkate aldığı hassasiyetleri gözeten bir bilincin oluşmasına ve giyim-kuşam sektöründe standart bir pazarın kurulmasına vesile olması en büyük dileğimizdir. Başarı Allah’tandır ve doğru yola sevk eden de O’dur. Suudi Arabistan Uluslararası İslam Finans ve Ekonomi Kurulu (Islamic International Foundation for Economics & Finance), Sakarya Üniversitesi işbirliği ile “II. Uluslararası Helal Ürün Ekonomisi” konulu uluslararası bu sempozyumu düzenleyerek bu alandaki araştırmacı ve akademisyenleri bildirileri ve önerileri ile sempozyumun hedeflerini gerçekleştirmeye katkıda bulunmaya çağırmaktadır.

SEMPOZYUMUN HEDEFLERİ
· Müslümanlar arasında giyim kuşamlarında helal olanı arama hassasiyetini yerleştirmek ve güçlendirmek.
· Ekonomik ürünlerde bağımsızlık ve farklılık oluşturmaya müsait bir ortama sahip İslam ülkelerinde helal üretimle ilgili yatırımları teşvik etmek.
· Helal giyim akreditasyon kurumları için takip ve kontrolle ilgili kuralları ve temel prensipleri belirlemek.
· Helal ürünlerin pazarlanması alanındaki çağdaş deneyimleri ortaya koymak ve değerlendirmek.

SEMPOZYUMUN ANA KONULARI
· İslam iktisadı açısından giyim kuşam ürünlerinin pazarlanması: Sorunlar ve çözüm önerileri. · İslam ülkelerinde giyim pazarındaki ticari durum.
· Giyimde ticari isimler ve markalar.
· Giyim-kuşamda reklam.
· Kadın ve erkek giyiminde şer’î hükümler.
· Giyim-kuşamda karşı cinse ve/veya gayri müslimlere benzemenin hükmü
· Tekstil ürünlerinin pazarlanmasındaki şer’î kurallar.
· İktisadî ve dinî açıdan çocuk giyimi.
· Kıyafetler üzerindeki resim ve yazıların fıkhî hükümleri.
· Cansız manken üzerinde kıyafet sunumu.
· Kıyafetlerde renkler.

SEMPOZYUM DİLLERİ
1 Arapça
2 Türkçe
3 İngilizce

ÖNEMLİ TARİHLER
Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 30 Kasım 2015
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 31 Aralık 2015
Sempozyum Tarihi: 6-7 Mart 2016 Pazar-Pazartesi

İAŞE/İBATE MASRAFLARI
Sempozyumda katılımcıların iaşeleri düzenleme kurulu tarafından karşılanacaktır. Yol ve konaklama masrafları katılımcılara aittir. Düzenleme kurulunun katılımcılar lehine değişikliğe gitmesi mümkündür.

İLETİŞİM
Arapça ve İngilizce Bildiri özetlerinin ekteki başvuru formuna yazılarak Uluslararası İslam Finans ve Ekonomi Kuruluna ait abdullah@iifef.com şeklindeki e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Türkçe bildiri özetleri ekteki başvuru formuna yazılarak aunver@sakarya.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir.

Ayrıntılı bilgi için:
Suudi Arabistan
Tel: 00966114566532
GSM : 00966552266016
Türkiye
GSM: 00905061260717

SEMPOZYUM KURULLARI SEMPOZYUM ONUR KURULU
1. Prof. Dr. Muzaffer ELMAS (Sakarya Üniversitesi Rektörü)
2. Dr. Abdul Rahman Bin Saleh Al-Atram (Uluslararası İslam Finans ve Ekonomi Kurulu Genel Sekreteri).
3. Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı).
4. Prof. Dr. Faruk BEŞER (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye Âlimler Birliği Başkan Yardımcısı).
5. Prof. Dr. Orhan ÇEKER (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, TSE Helal Sertifikası Akademik Danışma Kurulu Başkanı).

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
1. Dr. Dr. Abdullah bin Ahmed Romaih (Başkan)
2. Prof. Dr. Ahmed Bostancı (Başkan Vekili).
3. Dr. Rashid bin Ahmed Alolaiwi (Üye).
4. Dr. Salah bin Fahd Al Shalhoub (Üye)
5. Dr. Fahad Bin Saleh Al-Hamoud (Üye)
6. Dr. Khalid bin Abdulrahman Al-Muhanna (Üye)
7. Doç. Dr. Soner Duman (Üye).

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
1. Dr. Yusuf bin Abdullah Al-Zamel (Başkan)
2. Abdullah Farah Saleh (Üye).
3. Doç. Dr. Süleyman Akkuş (Üye).
4. Doç. Dr. Osman Güman (Üye).
5. Yrd. Doç. Dr. İrfan İnce (Üye).
6. Okt. Şükrü Şirin (Üye).
7. Arş. Gör. Ahmet Numan Ünver (Üye).
8. Arş. Gör. Merve Özdemir (Üye).