II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu

Sempozyumu
Mülteciler Sempozyumu

II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu

AMAÇ, NEDEN ve KAPSAM
II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Suriyeli mültecileri fikir ve düşünce olarak istihdam etmenin etkili stratejik konularını eleştirmekle yetinmeyip pozitif çözüm yollarını bulmak için ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Suriye toplumunu geliştirmek ve Suriye’yi yeniden imar edecek gücü sağlamayı da amaç edinmektedir. En belirgin amaç ise Suriyeli toplumun eğitim seviyesini arttırmaktır. Bu sempozyumun sonucunda sosyal uyum sorunu yaşayan mültecilere sosyal kılavuzluk ederek mültecilerin sorunlarını gidermek hedeflenmiştir. Bu sempozyumla Suriyeli mültecilerin durumuna gelişimsel bir bakış açısıyla çözüm sunarak mültecilerin önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Suriyeli mültecilere yönelik öneri ve çözümlerde başarısız olmamak için mültecilerle empati kurarak araştırmanın büyük bir önemi vardır.

ÖNEM
Suriyeli mültecilerin meselesi emperyalistlerin bölgeye hâkim olmak için sürdürdükleri soğuk savaşın özüdür. Bu mesele çözülmesi en zor ve karışık meselelerden biridir. 1. Sempozyumdan sonra Suriyeli Mülteciler meselesi akademik bir boyut kazanmıştır. Suriyeli mültecilerle ilgili tarihten gelen bazı gerçekleri ortaya koyarak kültürü ve yaşam biçimi farklı, dünyanın değişik ülkelerinden uzman ve araştırmacıları sempozyuma davet ederek mültecilerin sağlık, eğitim, yaşam hakkı gibi konulardaki sıkıntıları açıklamak sempozyumda oldukça önem taşımaktadır. Sempozyum, mültecilerin yaşam koşullarını daha önemli bir duruma getirmek için yaşadıkları topraklarda onların sorunlarına çözüm yolları arayıp onları daha aktif hale getirmeyi önemsemektedir.

HEDEFLER
Suriyeli mültecilerin eğitim, kültür, sağlık vb. sorunlarını çözümünde aktif rol alan kurumları analiz etmek.
Sempozyumda alınan kararları yerine getirmek ve mültecilerin karşılaştıkları zorlukları takip ederek bu zorlukların giderilmesi için gerekli mercilere müracaat etmek.
Mültecilerin kendi haklarını bilmelerini sağlamak için seminerler verip bu konuda karşılaşabilecekleri mağduriyetlerinin giderilmesi sağlamak ve yasal düzenlemelerin yapılmasını tavsiye etmek.
Mültecilerin geleceği için gerekli ar-ge çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
Mültecilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve tasnifinin yapılması sağlamak.
Müzakerelere Suriyeli Mültecilerin ülkelerine dönmeleri için uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm önerileri sunmak.

KONULAR
Suriyeli Mülteci Çocuklar
Çocuk İşçiliği
Çocuk Psikolojisi
Çocuklara Arapça Öğretimi
Çocuklara Türkçe Öğretimi

Suriyeli Mülteciler ve Eğitim
Eğitim Dışı Kalma
İlk ve Ortaöğretimde Mülteciler
Akademisyen ve Öğretmenler
Suriye Okullar
Üniversite Eğitimi

Suriyeli Mülteci Kadınlar
Hukuk
Şiddet
Evlenme ve Boşanma
İş Hayatı
Eğitim

Suriyeli Mülteciler ve Sosyal Uyum
Türk Kültürüne Uyum
Bayramlar ve Özel Günler
Savaş Psikolojisi ve Uyum
Ortak Kültürel Değerler ve Birlikte Yaşam
Din ve Uyum
Sosyal Uyum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Suriyeli Mülteciler ve Basın
Türk Basınının Suriyeli Mültecilere Etkisi
Suriye Basınının Suriyeli Mültecilere Etkisi
Arap Basınının Suriyeli Mültecilere Etkisi
Avrupa Basınının Suriyeli Mültecilere Etkisi
Suriyeli Mülteciler ve Sosyal Ağlar
Tiyatro, Sergi ve Karikatür

Suriyeli Mültecilerle İlgilenen Kurum ve Kuruluşlar
UNHCR
UNICEF
KIZILAY
Vakıflar, Dernekler ve STK’lar
Uluslararası Resmî Kuruluşlar
İslamî Kuruluşlar

Suriyeli Mülteciler ve Hukuk
Türkiye Vatandaşlığı
Oturum İzni ve Geçici Koruma Kimliği
Medeni Durum Değiştirme
İnsan Hakları

Suriyeli Mülteciler ve Sağlık
Psikolojik Hastalıklar
Bedeni Hastalıklar
Engelliler ve Yaşlılar
Hastaneler ve Sağlık Merkezleri
Sağlık Sorunları

Suriyeli Mülteciler ve Ekonomi
Çalışma Sorunları
Suriyeli Mültecilerin Kalkınmadaki Rolü
Suriyeli İşadamları


İLETİŞİM

Bildiriler aşağıdaki mail adreslerine gönderilmelidir:

Türkçe Oluşturulan Bildiriler: [email protected]

Arapça Oluşturulan Bildiriler: [email protected]

İngilizce oluşturulan Bildiriler: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin