II. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi

KONGRE KONU VE TEMASI

Beden Eğitimi ve Spor
Sporda Psiko Sosyal Alanlar
Hareket ve Antrenman Bilimi
Rekreasyon
Spor Sağlık
Spor Ergonomisi
Özel Gereksinimli Bireyler İçin Spor

KONGRE TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 30 Mart 2014
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması 10 Nisan 2014
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih 15 Nisan 2014
Kongre Programının İlanı 20 Nisan 2014
Kongre Tarihi 02-04 Mayıs 2014