II. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi

Bu yıl uluslararası düzeyde ve geleneksel hale getirilmesi düşünülen din eğitimi kongrelerinin ikincisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Din Eğitimi Anabilim Dalı ve DEKAD işbirliği ile “II. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi” adıyla 9-11 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.

II. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi’nin, ülkemizde ve dünyada din eğitimi alanında yapılan çalışmaların akademik dünyaya tanıtılmasına olanak tanıyacak bir platform olabilmesi düşünülmektedir. Bu bağlamda kongreye ulusal ve uluslararası düzeyde din eğitimi alanında çalışmakta olan akademisyenler, eğitim uzmanları, öğretmenler, lisansüstü öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri ve din eğitimi alanındaki bilgi ve birikimini paylaşmak isteyen herkes davetlidir.

II. Uluslararası Din Eğitimi Kongresine sadece sözlü bildiriler ve poster sunumları kabul edilecektir. Sunulacak bildiri özetlerinin din eğitimi alanının konu ve problemlerini kapsaması, bilimsel araştırma süreçlerine riayet edilerek üretilmesi beklenmektedir.

II. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi bünyesinde, ayrıca Din Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisansüstü çalışma yapan araştırmacıları konunun uzmanlarıyla buluşturacak özel bir oturum yapılması planlanmaktadır. Böylelikle farklı konularda çalışmalarını sürdüren araştırmacılar arasında bir iletişim platformu oluşturulması hedeflenmektedir. Konuya ilişkin duyuru katılımcı sayıları belirlendiğinde yapılacaktır.

https://www.dinegitimikongresi.com/tr/anasayfa