II. Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu

 

Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ve
Türk Dil Kurumu
21-23 KASIM 2011

AÇILIŞ PROGRAMI
Tarih  : 21 Kasım 2011, Pazartesi
Saat  : 09:30
Yer   : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya      
     Fakültesi Farabi Salonu – ANKARA
10:00 – 10:15   Prof.Dr. Abdulkadir Gürer
  (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı)
10:15 – 10:30  Prof.Dr. Rahmi Er
  (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı)
10:30 – 10:45   Prof.Dr. Şükrü Halûk Akalın
  (Türk Dil Kurumu Başkanı)
10:45 – 11:00  SUNUM : Kuruluşundan Bugüne Türk 
  Dil Kurumu ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

I. OTURUM 
OTURUM BAŞKANI:  Prof. Dr. Hamza Zülfikar
Yer : DTCF,  Farabi Salonu  
 
11:00-11:20  Prof.Dr. Peter Zieme  
  Eski Uygurcada Davul Manasında  Kullanılan
  Sözlere Dair
11:20-11:40  Prof.Dr. Aysu Ata  
  Günümüzde Türkoloji Öğretiminin  İçinde 
  Bulunduğu Sorunlar
11:40-12.00  Prof.Dr. N. Engin Uzun
  Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri  Üzerine
12:00-12:20  TARTIŞMA
12:30-14:00    ÖĞLE YEMEĞİ  

II. OTURUM
OTURUM BAŞKANI:  Prof.Dr. Aysu Ata  
Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
14:00-14:20   Prof.Dr. Uwe Blaesing  
        Adina’sız Bir Adina Ertesi, Satır Arası Kur’an
        Tercümlerine Dair Yeni Malumat
14:20-14:40   Dr. Mashrykow Serdar
        Çin Salır Türkmenlerinin Atalar Sözü
14:40-15:00   Doç.Dr. Vügar Sultanzade  
          Ant İçmek Deyiminin Etimolojisi Üzerine
15:00-15.20    Doç.Dr. Zhanna Yusha  
         Sibirya Türk Halkları Folklorunun Yayınları
        (60 Kitaplık Akademik Seri ‘Sibirya ve Uzun Doğu
        Halkları Folklorunun Eserleri’)
15:20-15:40  TARTIŞMA  
 OTURUM BAŞKANI:  Prof.Dr.Peter Zieme  
 Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
16:00-16.20  Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya  
  Emir/Emîrî’nin Ali Şir Nevâyi’nin 24 Gazeline
  Yaptığı Tahmisler
16:20-16:40  Prof.Dr. Ayşegül Sertkaya  
  Özbek Kökenli İstanbullu Şairlerin Ali Şir   Nevâyi’ye
  İstanbul’da Çağatay (Doğu) Türkçesi İle Yazdıkları
  Nazireler
16:40-17:00  Prof.Dr. Düken Masimhanuli  
  Türk Halklarının Ortak Edebiyat Tarihi: Önemi  ve
  Güncelliği
17:00-17.20  Prof.Dr. Deniz Abik  
  Çağatayca Metinlerde köredürgeç Benzeri   Yapılar
17:20-17:40     TARTIŞMA  
22 Kasım 2011 Salı
OTURUM BAŞKANI:  Prof.Dr. Mustafa Canpolat
Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
 
09:30-09:50  Prof.Dr. Mustafa Kaçalin  
  Nevaî’nin Divanları Dışındaki  Şiirleri
09:50-10.10  Doç.Dr. Erhan Aydın  
  Küli Çor’un Adı, Unvanları ve Kimliği ile İlgili
  Problemler Üzerine
10:10-10:30  Doç.Dr. Şahmurat Arık  
  Yeniden Yazmak: Beyaz Kale ve Kendi Üzerine
  Kapanan Köle Hakkında
10:30-10:50  TARTIŞMA  
10:50-11:00  ARA
IV. OTURUM 
OTURUM BAŞKANI:  Prof.Dr. Osman Horata  
Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
 
11:00-11:20  Prof.Dr. Ferit Hakimcanov  
  Hayali Benzetmeler ve Tatarcanın Sabit Benzetm
  Sözlüğü
11:20-11:40  Prof.Dr. Mehmet Ölmez  
  Türkçedeki Kimi İranî Sözcükler Hakkında
11:40-12:00  Doç.Dr. İhsan Safi  
  Pandomima Hikâyesindeki Pascal, Samipaşazad
zai mi?
12:00-12:20  TARTIŞMA  
12:30-14:00  ÖĞLE YEMEĞİ

V. OTURUM 
OTURUM BAŞKANI:  Prof. Dr. Henryk Jankowski
Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
 
14:00-14:20  Prof.Dr. Semih Tezcan
  Yeni Etimoloji Önerileri
14:20-14:40  Doç.Dr. Aziz Merhan
  Gülşehri’nin Kuduri Tercümesi Var mı?
14:40-15:00  Doç.Dr. Ülkü Eliuz
  Anlatıda Zaman
15:00-15:20  Doç.Dr. Paşa Yavuzarslan  
  Tarihî Türk Dili Metinlerinde  keyik ~ keḍik Biçimleri
  Üzerine
15:20-15:40  TARTIŞMA  
15:40-16:00  ARA
VII. OTURUM
OTURUM BAŞKANI:  Prof.Dr. Abdulkadir Gürer
Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
 
 
16:00-16:20  Dr. Yong Song Li
  On Dolgan Haŋa ‘One’s Elder Brother’s Wife’
16:20-16:40  Prof.Dr. Mihaly Dobrovits  
  Kül Tegin Unvanının Anlamı ve Okunuşu Hakkında
  Birkaç Not
16:40-17:00  Prof.Dr. Muhammed Haridi  
  Evliya Çelebi’nin Mısır’daki Arap Dili Üzerine Notları
17:00-17:20  Doç.Dr. Nuran Tezcan  
  Aşk Mesnevilerinin Kurgusu Bağlamında Şeyh Gâlib’in
  Hüsn ü Aşk’ı
17:20-17:40  TARTIŞMA  
23 Kasım 2011 Çarşamba
VIII. OTURUM
OTURUM BAŞKANI:  Dr. Mehmet Kalpaklı
Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
 
 
 
09:30-09:50  Doç.Dr. Mümtaz Sarıçiçek  
  Yahya Kemâl’in Şiirlerinde Yolculuk/Aşama Arketipi
09:50-10.10  Doç.Dr. Tatyana Borgoyakova  
  Functional and Semantic Peculiarities of the Khakas 
  and  Turkish Past Tense System
10:10-10:30  Yrd.Doç.Dr. Ba Batubayaer   
  Mongol Gazak Kirgiz Oyi Neng Salaxturuxi
10:30-10:50  TARTIŞMA  
10:50-11:00  ARA
IX. OTURUM
OTURUM BAŞKANI:  Prof.Dr. Deniz Abik
Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
 
11:00-11:20  Prof.Dr. G. Leyla Uzun 
  Orhon Yazıtlarında Nedenselliğin Sunuluşu
11:20-11:40  Doç.Dr. Mustafa Sarı
  Batı Türkçesinde Türkçe kim ve Farsça ki İlişkisi
11:40-12:00  Prof.Dr. Kunupiya Alpısbayev   
  Göktürklerden Kalan Manevi Değerlerinden Biri
  Edeb Miraslar
12:00-12:20  TARTIŞMA  
12:30-14:00  ÖĞLE YEMEĞİ

X. OTURUM 
OTURUM BAŞKANI:  Prof.Dr. Nurullah Çetin
Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
 
 
14:00-14:20  Prof.Dr. İsmail Çetişli  
  Yeni Türk Edebiyatına Dâir Akademik Çalışmalara
  Eleştirel Bir Bakış 
14:20-14:40  Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özpay  
  Türk Kültür Hayatında Türk Sözü Mecmuası
14:40-15:00  Yrd.Doç.Dr. Ebubekir Şahin  
  Vamık Şükrȋ’nin DTCF Kütüphanesinde Bulunan
  Eserleri Üzerine
15:00-15:20  Arş.Gör. E. Gözde Özgürel  
  Samiha Ayverdi’nin Romanlarında Naturalizm 
  Eleştirisi
15:20-15:40  TARTIŞMA  
XI. OTURUM 
OTURUM BAŞKANI:  Doç.Dr. Nihayet Arslan
Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
 
16:00-16:20  Prof.Dr. Henryk Jankowski
  Kalıplaşmış Yanlışlar (Karayca-Rusça-Lehçe-
  Sözlük’te Yanlış Verilmiş Sözcükler Üzerine)
16:20-16:40  Yrd.Doç.Dr. Bilal Çakıcı  
  Ahmet Paşa’nın İki Kerem Kasidesi
16:40-17:00  Dr. Kıdır Töreali  
  Altın Ordu Döneminde Ortaya Çıkan Yazılı
  Eserlerin Kazak Edebiyatında İncelenmesi
17:00-17:20  TARTIŞMA