II. Uluslararası Bozok Sempozyumu

Sempozyum

II.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
Bozok Üniversitesi’nin bilimsel etkinlikleri çerçevesinde tertiplediği “II. Uluslararası Bozok Sempozyumu”, 4-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleştirilecektir. Sempozyum oturumları Bozok Üniversitesi Kültür Merkezi’nin farklı salonlarında eş zamanlı olarak iki gün boyunca devam edecek, üçüncü günde ise sosyal program düzenlenecektir.

SEMPOZYUM KONU VE TEMASI

Belirtilen amaç doğrultusunda sempozyumun kapsamı ve konuları şu şekilde belirlenmiştir:
Yozgat’ın Jeotermal Kaynakları ve Sağlık Turizmi
Yozgat’tın jeolojik yapısı ve özellikleri
Yozgat’ta Termal kaynaklar ve kullanımı
Yozgat’ta Jeotermal Kaynakların Mevcut Durumu, Faaliyetler ve Sorunlar
Yozgat’ın geleceğinde Jeotermal Enerjinin Yeri
Bölgesel ısıtma sistemleri
Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması konusunda toplumsal eğitim ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi Sağlık, turizm ve termal tedavi
Yozgat’taki jeotermal Kaynakları ve Fizik Tedavi Uygulamaları
Antik Çağ Turizmi
Yozgat ve Çevresindeki Arkeolojik Alanlar. Höyükler ve Kazılar
Yozgat’ta Tarih Öncesi ve Tarihî Çağlar. Dönemler. Uygarlıklar
Arkeolojik Bulgular ve Özellikleri
Arkeolojik-Tarihî Bulguların Sergilenmesi ve Müzecilik
Sit ve Koruma Alanları / Koruma, Sağlıklaştırma Çalışmaları
Kerkenes Harabeleri
Roma Hamamı (Basilica Therma)
Alişar Höyüğü
Tavion Harabeleri
Kızlar Kayası
Yozgat Doğa Turizmi
Kırsal Turizm
Ekoturizm
Yayla Turizmi
Av Turizmi
Botanik Turizmi
Doğa Gözlemciliği
Dağ-Doğa Yürüyüşü
Dağ-Kaya Tırmanışı
Kanyon Turizmi
Çamlık Milli Parkı
Spor ve Kamp Turizmi
Yozgat’ta Kış Sporları İmkânı
Yozgat’ta Kamp Merkezleri Potansiyeli
Yozgat Turizminde İnovasyon ve Girişimcilik
Bozok Turizmi El Sanatları
Yozgat’ta Kültür Turizmi
Yozgat’ta İnanç Turizmi
Doğal Taş Müzesi ve Değerli Taşlar (Ametist taşı, Kalsedon taşı)
Yozgat İli Turizminin Swot Analizi
Sürdürülebilir Turizmin Temel İlkeleri
Yozgat’ın Somut ve Somut Olmayan Mirasının Kültür Turizmine Katkıları
Yozgat’ın Kültürel Zenginliklerinin Turizmdeki Etkisi
Yozgat Gastronomisi Üzerine Tüm Çalışmalar
Yozgat İli Turizminin Geliştirilmesinde Turizm Eğitiminin Önemi
Yozgat İli Turizmi Alt ve Üst Yapı Eksiklikleri ve Öneriler
Yozgat Turizminin Sorunları
Yozgat İli Turizminin Pazarlamasına Yönelik Eksiklerinin Belirlenmesi ve Projeksiyonlarının Oluşturulması
Yozgat İli Turizmine Yönelik Yatırımların Ekonomik Açıdan Alternatif Maliyet Olgusuyla Ele Alınması
Yozgat İli Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalarda Paydaşların Rollerinin Ortaya Konması
Yozgat İli Turizm Sektörünün Geliştirilmesinde Diğer Sektörlerle Olası İlişkilerinin Ortaya Konması
Yozgat Turizmi ve Gastronomi
Yozgat Mutfağının Zenginlikleri
Yozgat Mutfağında Geleneksel Gıdalar
Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Yozgat’ın Pazarlanabilir Mutfak Değerleri
Yozgat’ta Sağlıklı Beslenme İmkânları
Yozgat’ta Gıda Güvenliği
Yozgat’taki Otel İşletmeciliğinde Yiyecek İçecek Servisi
Yozgat’ta Sürdürülebilir Restoranlar ve Mutfaklar
Dondurulmuş Gıdalar ve Soğuk Zincir Lojistiği
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında Yozgat’ın Gastronomi Zenginlikleri

Not: Sempozyum başvurularında, yukarıda belirtilen konulardan farklı ancak Bozok/Yozgat turizminin potansiyelleri ve sorunları ile ilgili görülen diğer bildiri özetleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 23 Ocak 2017
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması 06 Şubat 2017
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih 03 Nisan 2017
Sempozyum Programının İlanı 17 Nisan 2017
Sempozyum Tarihi 4-5-6 Mayıs 2017
http://turizmsempozyumu.bozok.edu.tr/tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here