II. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali

Ulusal Kısa Film Şartnamesi

Katılım Koşulları

A) AMAÇ

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’yle; Türkiye’de ve Dünya’da etik, estetik ve teknik bütünlüğe sahip sinema filmlerin gelişmesine katkı sağlanması, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destekler oluşturulması, ülke sinemamızın bir kimliğe kavuşması fikrinin gündemde tutularak gerekli faaliyetlerin yapılması, ülke sinemasının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amaçlanmaktadır.

B) YARIŞMA TARİHLERİ
Yarışmaya son başvuru tarihi: 26 Eylül Cuma
Yarışmaya 1 Ocak 2013 tarihinden sonra tamamlanmış filmler başvurabilir.
2.Uluslararası Boğaziçi Film Festivali 14-28 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir.

C) KATILIM KOŞULLARI
• Yarışmaya Kurmaca, Animasyon, Deneysel ve Belgesel dalındaki filmler katılabilir.
• Yarışmaya katılan filmler Kurmaca ve Belgesel olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilir ve ödüllendirilir. (Deneysel ve Animasyon) türündeki filmler Kurmaca kategorisinde değerlendirilir.
• Yarışmaya jenerik dahil süresi 20 dakikayı aşmayan kurmaca, animasyon, deneysel filmler ve 30 dakikayı aşmayan belgesel filmler başvurabilir. Ön jüri gerekli gördüğü taktirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir.
• Yarışmacılar birden fazla eserle başvuru yapabilir.
• Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılıma engel değildir.
• Eser sahiplerinin festivalin internet sitesindeki www.bogazicifilmfestivali.com online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru formunun imzalı bir kopyası ve filmin 1 adet DVD kopyası festival merkezine ulaştırılmalıdır.
• Festival yönetimi, filmden 30 saniyelik bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
• Yarışmaya seçilen filmlerin ilanından sonra eser sahipleri filmlerini festivalden çekemezler. Başvuru yapan her eser sahibi bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
• Seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler, festivalin resmi internet sitesinden ve medya aracılığıyla duyurulur. Yarışmaya seçilemeyen filmlerin sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.
• Yarışmaya kabul edilen filmlerin yaratıcı ekibinden sadece 1 (bir) temsilci festivale davet edilecektir. Festivale katılım tarihleri festival yönetimi tarafından bildirilecektir.
• Filmler ana jüriye ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon görevlisine, salon, seans ya da program değişikliği talebinde bulunulamaz.
• Daha önce Uluslararası Boğaziçi Film Festivaline katılmış olan filmler yarışmalı bölüme katılamazlar.
• Finale kalan filmlerde müzik ve senaryonun uyarlandığı bir eser varsa bunlara dair hak devir belgesi (telif belgesi) istenecektir. Eser işletme belgesi olanların bu belgeleri iletmesi gerekmemektedir.

Ön elemeyi geçerek yarışmaya katılmaya hak kazanan film sahipleri, isimlerinin açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde;

• Filmin İngilizce altyazılı DCP kopyasını, yoksa 422 H264 veya Apple ProRes kopyasını
• Film Türkçe dışında bir dilde çekilmiş ise Türkçe ve İngilizce altyazılı kopyasını
• Filmden 5 adet yüksek çözünürlükteki JPG formatında fotoğrafı
• Yönetmenin yüksek çözünürlükteki bir adet fotoğrafını
• Filmin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı özetini (max. 50 kelime)
• Yönetmenin Türkçe ve İngilizce kısa biyografisini (max. 50 kelime) festival yönetimine bir adet CD içerisinde ulaştırması gerekmektedir.
• Festivale başvuran filmler, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği’nin arşivinde saklanacak ve gerektiğinde akademik düzeyde araştırma yapanların hizmetine sunulacaktır.
• UBSD gerekli gördüğü taktirde filmleri kısa filmin tanıtımına ve gelişimine katkı sunmak amacıyla bir DVD’de toplayabilir, dağıtabilir ve çeşitli organizasyonlarda tanıtabilir, bunun için filmlerin yönetmenlerine bilgi verir.
• Festival yönetimi yönetmelik konusunda her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar.

D) JÜRİ VE DEĞERLENDİRME
• Jürilerin seçimi festival yönetiminin takdirindedir. Festival yönetimi jüri üyelerini festival yönetimi içinden, sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı gazeteciler arasından seçebilir.
• Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.
• Jürilerin isimleri festival basın toplantısında ilan edilir.
• Ön jüri değerlendirmesi sonunda her kategori için en fazla 20 (yirmi) film yarışmaya aday gösterilebilir.
• Jüri yarışmaya kabul edilen filmler arasından En İyi Film Ödülü’nü sadece bir filme verir.
• Jüri ödülü ancak oybirliğiyle paylaştırabilir. Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır.
• Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür. Filmleri tek olarak izleyebileceği gibi, festival yönetiminin belirleyeceği tarihlerde toplu olarak da izleyebilir.
• Jüri üyeleri tercih ederse kendi içinden bir başkan seçebilir.
• Jüri ödül vermeme yönünde bir karar alamaz. Bir filmi seçmekle yükümlüdür. Ancak gerekçeli kararda bu durumu belirtebilir.
• Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini jüri değerlendirme toplantısı haricinde, hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.

E) ÖDÜLLER
Ahmet Uluçay Büyük Ödülü 50.000 TL
Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması bünyesindeki tüm yarışmalar kapsamında değerlendirilen, sinema estetiği, sinema tekniği ve yaratıcı düşünce kriterleri gözetilerek seçilen en iyi kısa filme verilir.

En İyi Kurmaca Film: 15.000 TL

En İyi Belgesel Film: 15.000 TL

UBSD Destekli En İyi Film: 15.000 TL

En İyi Görüntü Yönetmeni: 5.000 TL

En İyi Senaryo: 5.000 TL

En İyi Kurgu: 5.000 TL

En İyi Erkek Oyuncu: 5.000 TL

En İyi Kadın Oyuncu: 5.000 TL

En İyi Çocuk Oyuncu: 5.000 TL

Jüri Özel Ödülü: 5.000 TL

İzleyici Ödülü: 5.000 TL

Özel Kurum ve Kuruluş Ödülleri

F) ÖZEL MADDELER
• Akçeli ödül kazanan filmlerin ödül ödemeleri 31 Aralık 2015 tarihine kadar Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından ödenir.
• Ulusal kısa film yarışmasında finale kalan filmlerin hak sahiplerine gösterim ücretleri, 31 Aralık 2015 tarihine kadar Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından ödenir.
• Festivalde akçeli ödül alan filmlerin sahiplerine ayrıca gösterim ücreti ödenmez.
• Ödemeler yasal vergi, harç ve kesintiler düşülerek banka havalesi ile ödenir.
• Ödül kazanan filmlerin yönetmenleri ödül törenine katılmakla yükümlüdür. Mazeret bildirmeden ödül törenine katılmayanlara ödül kazanmış dahi olsalar ödülleri verilmez.