II. Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi

Sayın Hocam,

Konya ilimizde disiplinler arası II. International Science and Academic Congress’19 (II. Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi’19) düzenlemekteyiz. Uluslararası nitelikte olan kongremizde, yer alacak katılımcılar çalıştıkları ilgili alanlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak bilimsel ve mesleki çalışmalara katkı sağlayacaklardır.

Kongremize yerli ve yabancı birçok akademisyen katılacaktır. Siz değerli hocalarımızı kongremizde görmek bizleri memnun edecektir. Kongremize desteklerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Kongre Web Adresi: www.insac19.com

Bildirilerin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Şubat 2019
Kongre Tarihi: 19-20 Nisan 2019

KONULAR
Eğitim Bilimleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Güzel Sanatlar Eğitimi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Özel Eğitim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sosyal Bilimler Eğitimi
Temel Eğitim
Türkçe Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi

Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Kongre Başkanı
II. International Science and Academic Congress
(II. Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi)
Web: www.insac19.com
Contact: insac2019@gmail.com