II. ULUSLARARASI ANADOLU UYGARLIKLARI SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI ANADOLU UYGARLIKLARI SEMPOZYUMU (YOLLAR ve KÖPRÜLER), 27-28 Nisan 2017

Sempozyum Hakkında

Kıtalararası bir köprü vazifesi gören Anadolu, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Asya ve Afrika kıtasından Prehistorik Dönemde başlayan batıya doğru göç, günümüzde halen Anadolu yarımadası üzerinden yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu göç dalgasında hiç şüphesiz, kara ve deniz yolları büyük önem taşımaktadır. Medeniyetlerin oluşmasında ve birbirleriyle etkileşimlerinde kara ve deniz yolları önemli yer tutmuştur.

ANADOLU UYGARLIKLARI sempozyum serileriyle, yeni araştırmalar ışığında farklı temalarla Anadolu Medeniyetlerinin yapı taşlarının külliyatının (corpusunun) oluşturulması amaçlanmaktadır. 22-23 Ekim 2015 tarihinde Muğla’da düzenlenen “I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu”nun temasını Kentleşme ve Kurumsallaşma: Değişim ve Dönüşüm oluşturmuştur. 2017 yılı Nisan ayı sonunda yapılması planlanan “II. Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu”nun temasını Yollar ve Köprüler oluşturmaktadır.


Sempozyum Konu Başlıkları

Anadolu medeniyetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayan yollar, yollarla bağlantılı yapılar ve kurumların, geçmişten günümüze uzanan siyasi, sosyo-ekonomik, kültürel ve mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda, sempozyum kapsamında Neolitik Dönemden Osmanlı Dönemi sonuna kadar;
– Kara, deniz ve demir yolları,
– Limanlar,
Yollar üzerindeki;
– Köprüler,
– Hanlar,
– Kervansaraylar,
– Menziller,
– Zaviyeler,
– Derbentler,
– Karakollar,
– Çeşmeler vb. yol bağlantılı konular ele alınacaktır.

Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri: Ankara
Sempozyum Tarihi: 27-28 Nisan 2017
Özetlerin ( 300 kelime) Gönderilmesi İçin Son Tarih: 1 Eylül 2016
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 30 Eylül 2016
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 31 Aralık 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 1 Şubat 2017