II. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI
1.Ahiliğin Temelleri
2.Ahiliğin Eğitim Anlayışıve Uygulamaları
3.Ahiliğin Tarihi Fonksiyonları
4.Ahiliğin İktisadi Boyutu ve İş Ahlakı
5.Ahilikve Ahiliğin Merkezi Olarak Kırşehir
6.Kültür Coğrafyamızda  Ahilik
7.Ahilikte  Sosyal Hayatve Kadın
8.Kültür ve Medeniyetlerin Oluşmasında Ahiliğin Etkileri
9.Küresel Gelişmeler Işığında  Ahiliğin Günümüze Yansımaları ve Yeniden Etkin Hale Getirilmesi

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi 01 Temmuz 2012
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi 15 Temmuz 2012
Tam Metinlerin Gönderilmesi 01 Eylül 2012
Sempozyum Programının İlan Edilmesi 10 Eylül 2012
Bildirilerin Sunulması 19-20 Eylül 2012
Gözden Geçirilmiş Metinlerin Yayımlanmak Üzere Gönderilmesi 08 Ekim 2012

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sempozyum Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu KIRŞEHİR/TÜRKİYE
Haberleşme Adresi:A.E.Ü. Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi KIRŞEHİR/TÜRKİYE
Telefon Numarası:(0386) 2114880-81-82 , (0386) 2114424
Email Adresi: ahilik@ahievran.edu.tr