II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresinin 07-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulun ‘da düzenleneceğini duyurmak ve sizleri kongremize davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayım.

Kongremizin amacı, sosyal ve teknik bilimlere yönelik disiplinler arası bilgilerin ve deneyimlerin ortak bir platformda paylaşılmasının yanı sıra eğitim sistemi ile ilgili sorunların değerlendirilmesi ve mevcut sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesidir.

Ülkemizdeki farklı bölümlerdeki gelişmeleri ve sorunları değerlendirmek için ülkemizin çeşitli üniversitelerinin çok değerli bilim insanlarını bilgilerini bizimle paylaşmaları için davet edeceğiz. Etkin bir bilimsel program sunabilmek amacıyla çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

Kongremizin daha verimli geçmesi siz değerli katılımcılarımızla sağlanacaktır.

Bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, sorunların çözümüne ivme kazandıracağına inandığım kongremize katılımlarınız ve katkı sağlamanız bizleri onurlandıracak ve güçlendirecektir.

Kongremizde buluşmak üzere çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarım.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULUT
Kongre Koordinatörü

BİLDİRİ ALANLARI

Sosyal Bilimler

A. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
A1. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
A2. Çağrı Merkezi Hizmetleri
B. Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
B1. Bankacılık ve Sigortacılık
C. Muhasebe ve Vergi
C1. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
C2. Maliye
D. Pazarlama ve Dış Ticaret
D1. Pazarlama
D2. Dış Ticaret
D3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
E. Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık
E1. Sosyal Hizmetler
F. Toptan ve Perakende Satış
F1. Emlak ve Emlak Yönetimi
G. Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri
G1. Yiyecek İçecek İşletmeciliği
G2. Turizm ve Otel İşletmeciliği
G3. Turizm ve Seyahat Hizmetleri
H. Ulaştırma Hizmetleri
H1. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
H2. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
H3. Posta Hizmetleri
H4. Raylı Sistemler İşletmeciliği
I. Yönetim ve Organizasyon
I1. İşletme Yönetimi
I2. İnsan Kaynakları Yönetimi
I3. Yerel Yönetimler
I4. Lojistik
I5. Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Teknik Bilimler

J. Bilgisayar Teknolojileri
J1. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
J2. Bilgisayar Programcılığı

K. Bitkisel ve Hayvansal Üretim
K1. Organik Tarım

L. Elektrik ve Enerji
L1. Elektrik
L2. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
L3. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
L4. Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
L5. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
M. Elektronik ve Otomasyon
M1. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
M2. Elektronik Haberleşme Teknolojisi
M3. Elektronik Teknolojisi
M4. Mekatronik
N. Gıda Üretim ve İşleme
N1. Gıda Teknolojisi
N2. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
O. Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
O1. Mobilya ve Dekorasyon
O2. Kağıt Teknolojisi
O. Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
O1. Mobilya ve Dekorasyon
O2. Kağıt Teknolojisi
P. İnşaat
P1. İnşaat Teknolojisi
P2. Yapı Denetimi
R. Maden, Makine ve Metal Teknolojileri
R1. Makine
R2. Metalurji ve Malzeme
R3. Makine Resim ve Konstrüksiyon
R4. Maden Teknolojisi
S. Mimarlık ve Şehircilik Planlama
S1. Harita ve Kadastro
S2. Tapu Kadastro
S3. Mimari Restorasyon
T. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
T1. Acil Durum ve Afet Yönetimi
T2. İş Sağlığı ve Güvenliği
U. Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
U1. Otomotiv Teknolojisi
U2. Uçak Teknolojisi
U3. Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Teknolojisi
U4. Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
V. Tasarım ve El Sanatları
V1. İç Mekan Tasarımı
V2. Moda Tasarımı
V3. Halıcılık ve Kilimcilik
V4. Mimari Dekoratif Sanatlar
Y. Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Y1. Tekstil Teknolojisi
Z. Su Ürünleri
Z1. Su Ürünleri Programı

Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerini Son Gönderme Tarihi
2 Şubat 2015
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
13 Şubat 2015
Tam Metin Bildirilerin Son Gönderme Tarihi
27 Mart 2015
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
20 Nisan 2015
Kongre Katılım Ücretlerini Ödeme Tarihleri ve Kongre Katılım Formunu Doldurma Tarihleri
20-24 Nisan 2015
Kongre Tarihi
7-8 Mayıs 2015

Adres : Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu 24400 Kemah / ERZİNCAN

Web :

Telefon : 0446 511 25 24

Fax : 0446 511 25 23

E-mail : mestek@erzincan.edu.tr

mestekerzincan@gmail.com