II. Ulusal Kadın Sempozyumu

II. Ulusal Kadın Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları,

“II. Ulusal Kadın Sempozyumu” tarihsel süreçte çeşitli disiplinlerde çalışmalar yapan kadınları anlamak, onların ortaya koyduğu ürünleri değerlendirmek ve biyografik/otobiyografik incelemelerde bulunmak amacıyla 8-9 Mart 2018 tarihleri arasında Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Tarihi Rektörlük Binası) ve Güre Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Bilim, Sanat, Siyaset, Edebiyat ve Spor gibi çeşitli alanlarda var olan kadınların görünürlüklerine ve sorunlarına katkı sağlayacağı düşünülen sempozyum bu kapsamda değerlendirilebilecek tüm disiplinlere açıktır. Sempozyum sonunda hakem kurulu tarafından seçilecek bildiriler yazarın isteği üzere Uluslararası Karadeniz Sosyal Bilimler dergisinde kadın özel sayısı olarak çıkacak dergide ya da kitapta bölüm olarak yayınlanması planlanmaktadır. Ayrıca sempozyum dahilinde sergi, konser ve gezi gibi çeşitli etkinliklere de yer verilecektir.

Geçmişten günümüze kadar pek çok disiplinde çalışmaları olan kadınları görünür kılmak isteğinde olan siz değerli bilim insanlarının destek ve katılımını beklediğimizi saygıyla bildiririz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum Önemli Tarihler
Bildiri Özeti ve Poster Bildiri Son Gönderim Tarihi 21 Şubat 2018
Bildiri Gönderim Adresi ulusalkadinsempozyumu2@gmail.com
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulma Tarihi 26 Şubat 2018
Sempozyum kesin kayıt son tarihi (*) 2 Mart 2018
Sempozyum tarihi 8-9 Mart 2018
Sosyal Program (Seçime bağlı olarak Giresun Kümbet Yaylası, Tirebolu veya Batum Gezisi ) (**) 10-11 Mart 2018
Tam metinlerin son gönderim tarihi 5 Mayıs 2018