II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ

II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ

KONGRE TARİHİ
Kongre 20- 21 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir

KONGRE MERKEZİ
Pine Bay Otel, Kuşadası

KONGRE DİLİ
Türkçe

ANA TEMA
Ana Çocuk Sağlığı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı olarak ortak düzenlenen II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi’nin 20-21 MAYIS 2016 tarihleri arasında Kuşadası Pine Bay Otel’de gerçekleşeceğini duyurmaktan ve sizleri kongremize davet etmekten büyük onur duymaktayız.

Kongrenin bu yıl ki ana teması ”ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI”dır. Bu tema kapsamında “ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ/ STRATEJİLER/ KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR” ile ilgili gelişmeler ve tartışmalı konular hakkındaki son görüşleri, alanlarında uzman konuşmacılar ile sizleri buluşturmak istiyoruz.

Multidisipliner olarak düzenlendiğimiz, anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesindeki güncel yaklaşımları irdelediğimiz bu kongrenin, sağlık profesyonellerine ve ana –çocuk sağlığı alanında çalışan diğer meslek gruplarına önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz.

Birlikte bilgi paylaşımında bulunmak, karşılıklı etkileşim ve iletişimimizi artırmak için 20-21 MAYIS 2016 tarihleri arasında Kuşadası’nda yapılacak olan II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ’NDE sizlerle birlikte olmak istiyoruz.

Kongreye katılımınız gücümüzü artıracaktır.

Sevgi ve Saygılarımızla…

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Niyazi AŞKAR
Kongre Eş Başkanı
Doç.Dr. Gül ERTEM
Kongre Eş Başkanı

Kongre Ana Konular

· Üreme hakları ve etik

· Üreme sağlığı ve cinsel sağlık

· Kadın ve çocuk sağlığına yönelik yasal düzenlemeler

· Adölesan sağlığı

· Kadın ve çocuk sağlığında tanı ve tedavi

· Aşılama programları, yeni yaklaşımlar

· Doğurganlıkta değişimler ve anne çocuk sağlığına etkileri

· Doğuma hazırlık sınıfları

· Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım

· Perinatal bakımda kültürel yaklaşım

· Son gelişmeler ışığında anne sütü mucizesi

· Aile planlaması ve infertilite

· Fertilite bilinci ve fertilitenin korunması

· Yeni doğan bakımı