II. Ulusal IPv6 Konferansı

II. Ulusal IPv6 Konferansı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Gazi Üniversitesi Türkiye işbirliği ile 8 Kasım 2018 tarihinde BTK Konferans Salonunda yapılacaktır.

II.Ulusal IPv6 Konferansının amacı; Yeni Nesil İnternet Teknolojileri alanında yaşanan hızlı değişimler, yaklaşımlar ve teknolojileri ele alarak yaşanan sıkıntıları, gelecekte karşılaşılabilecek riskleri değerlendirmek, ülkemizde IPv6 protokolü konusunda çalışan akademik ve endüstriyel katılımcılar arasında bilgi alışverişi sağlamak, yeni işbirlikleri geliştirilmesine ortam hazırlamak, yapılan çalışmaları değerlendirmek, AR-GE çalışmalarını desteklemek, yapılan örnek çalışmaları paylaşmak, konunun bilimsel olarak tartışılmasına ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamak, karar vericileri bir araya getirmek, bu konuda yapılacak yatırımlara dikkat çekmek, en önemlisi ülkemizin Yeni Nesil İnternete hazırlığını artırmak ve bu konuda yeni çalışmalar yapılmasının önünü açmaktır.

Konferans dili Türkçedir. İngilizce yapılan sunumların tercümesi yapılmayacaktır.

Konferansa katılım ücretsiz olup, kapasite ile sınırlıdır.