II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi

II. ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ
SPICE HOTEL, BELEK / ANTALYA
01 – 04 Ekim 2016
Kongre’ye Davet

“II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi” Kongresi Kafkas Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalları’nın ortak organizasyonu ile Antalya’da 01 – 04 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında; akademisyenler ve araştırıcılar tarafından sunulacak sözlü ve poster bildiriler ile hayvancılıkta üretim alt sektörleri itibariyle mevcut durum ve sorunların tartışılacağı, güncel bilgiler ile geleceğe dönük çözüm önerilerinin paylaşılacağı oturumların yer alması planlanmaktadır.

Hayvancılığa yönelik ekonomik ve sosyal politikalarda verimlilik, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması yanı sıra sektörel rekabet gücünün artırılması da temel hedef olarak ele alınmalıdır. Bu kapsamda, hayvancılığın gelişimini sekteye uğratacak tehdit ve risklerin önlenmesinde etkin şekilde tedbirler almak, yeni fırsatlar yaratmak ve stratejiler belirlemek önemli görülmektedir.

Türkiye hayvancılık sektörünün üretimden tüketime kadar tüm yönleriyle ele alınacağı kongremiz geniş katılımlı ve sektörel etkileri yönünden faydalı bir organizasyon olacaktır.

Türkiye’de hayvancılık politikaları, hayvancılık işletme ekonomisi, hayvansal üretim ve planlama, hayvan sağlığı ekonomisi, hayvancılık üretim alt sektörlerine ilişkin analizler, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kanatlı ekonomisi, arıcılık ve su ürünleri, AB-Türkiye hayvancılığı, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvansal ürünler pazarlaması ve üretici örgütlenmesi, sürü yönetimi ve klinik işletmeciliği, sürdürülebilir hayvancılık ve kırsal ekonomik kalkınma gibi ana başlıklardaki bilimsel çalışmaların yer alacağı kongremizde siz değerli bilim insanlarını ve sektör paydaşlarını aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyarız. En derin saygılarımızla.

Prof. Dr. Engin SAKARYA

Kongre Başkanı

II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi

Kongre Ana Konuları
Hayvancılık Politikaları
Hayvancılık Sigortacılığı
Hayvancılık İşletme Ekonomisi
Hayvansal Üretim ve Planlama
Hayvan Sağlığı Ekonomisi
Hayvancılık Üretim Alt Sektörlerine İlişkin Analizler
Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık
Kırmızı Et Sanayi
Süt Sanayi
Kanatlı Ekonomisi
Arıcılık ve Su Ürünleri
AB-Türkiye Hayvancılığı
Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmeciliği
Hayvansal Ürünler Pazarlaması ve Üretici Örgütlenmesi
Sürü Yönetimi ve Klinik İşletmeciliği
Sürdürülebilir Hayvancılık ve Kırsal Ekonomik Kalkınma

http://www.hayvancilikekonomisi.com/