II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi

Sevgili Meslektaşlarımız,

Kadın hayatında fiziksel, psikososyal ve spiritüel değişiklikleri beraberinde getiren doğum sonu dönemin ele alınması ve multidisipliner yaklaşımla tartışılması gerektiği inancındayız. İki yılda bir düzenli olarak yapılması planlanan “Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi”nin ikincisinin 25-26 Şubat 2016 tarihleri arasında Sherwood Breezes Otel/Antalya’da yapılacağını bildirmekten mutluluk duymaktayız. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacak olan kongrenin ana teması; “İyi Bakım Uygulamaları”dır. Bu kapsamda optimal bakıma ulaşmada İyi Bakım Uygulamaları; eğitim, yönetim, klinik ve kuramsal çerçevenin geliştirilmesiyle kanıta dayalı rehberler/klinik uygulama protokollerinin kullanımı, bakımın standardizasyonu ve uygulamanın geliştirilmesi için kaliteli bakıma odaklanmaktır.Bu tema kapsamında kongremizde doğum sonu dönemi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen durumları alanda çalışan sağlık profesyonelleri ile tartışma arzusundayız.

Doğum sonu dönem gerileyici ve ilerleyici birçok değişikliklerle karakterize olduğu için kadın hayatı açısından önemli ve iyi anlaşılması gereken bir dönemdir. Sağlıklı puerperal uyumu engelleyen risk faktörleri yetkin bir şekilde “İyi Bakım Uygulamaları” ile yönetilmelidir. Bu dönemde sağlık profesyonelleri, kadının fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, gerekli müdahalelerin yapılması ve yenidoğanın bakımını da içeren bir bakım vermektedir. Doğum sonu dönem ile ilgili özgün ve orijinal çalışmalarınızla kongremizi renklendirmenizi ve bilimsel içeriğimizi zenginleştirmenizi temenni ediyoruz. Sizlere doyurucu bir bilimsel program sunabilmek amacıyla çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün katılımlarıyla kongremiz multidisipliner olarak düzenlenmiştir. Kongremize doğum sonu bakım alanında çalışan hemşire, ebe, aile hekimleri ve kadın doğum hekimlerinin katılımını bekliyoruz. Antalya’nın güzel kış atmosferinde bilimsel ve sosyal olarak yoğun bir kongre geçirmek dileği ile katılımınızı bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla…

 

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Kamile KABUKCUOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Prof. Dr. Necat Yılmaz
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Uzm. Dr. Murat Özdemir
Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü

Ana Konular

Doğum Sonu Dönemde;
Kanıt Temelli Yaklaşımlar
Kadın Sağlığı
Bakım
Ebeveynlik
Psikososyal Sorunlar
Madde Kullanımı
Göç ve Kadın
Riskli Gebelik Sonrası Bakım
Riskli Durumlarda Bakım
Aile Planlaması
Cinsellik
İnnovatif Yaklaşımlar
Erken Taburculuk
Erken Postpartum Bakım
Evde Bakım
Emzirme
Anne Ölümleri
Normal ve Riskli Yenidoğan

http://www.dogumsonubakimkongresi.org/