II. ULUSAL ALZHEIMER KONGRESİ

II. ULUSAL ALZHEIMER KONGRESİ

DEĞERLİ KATILIMCILAR;
Alzheimer hastalığı yaşam sürelerinin uzaması, dolayısıyla yaşlı nüfusun toplumlarda giderek artmasıyla oldukça önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Alzheimer hastalığı, ne yazık ki sadece hastaları değil, aynı zamanda Alzheimer hastalarına bakmak durumunda olan bireyleri de içine alan oldukça kapsamlı bir sağlık sorunudur. Bu nedenle Alzheimer hastalığı ile mücadele multidisipiner ve interdisipliner bir yaklaşımı gerektirmektedir. Hastaların yaşadıkları sorunlar, bir o kadar da hastaya bakma işini yüklenmiş olan hasta yakınlarının da sağlıklarını, iş hayatlarını, psikolojilerini, kısaca günlük yaşam kalitelerini birebir etkilemektedir.

Alzheimer hastalığı bazı bölgelerde nöron kaybı ve metabolik aktivitede azalma ile birlikte hatırlamayı, konuşmayı ve duyguları etkileyen ilerleyici nörodejaneratif bir hastalıktır. Günümüzde Alzheimer hastalığının etyopatogenezinin aydınlatılabilmesi için ortaya konan moleküler mekanizmalar ve bu konuyla ilgili bilimsel araştırmalar, yeni tedavi yaklaşımları bakımından umut vericidir. Alzheimer hastalığındaki güncel gelişmeler, temel bilimlerden klinik bilimlere, hastalığın ortaya çıkış mekanizmalarını ortadan kaldırmak, her alanda hastaların ve hastalara bakmakla yükümlü bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırmak üzerine kurgulanmalıdır.

Temel bilimlerden, klinik bilimlere, iş uğraş terapisinden, özel yaşam alanları için tasarlanmış mimariye, Alzheimer hastalarının beslenmesinden, günlük aktivitelerinin düzenlenmesine, etik ve sosyal boyutlarına kadar konusunda uzman akademisyenlerimizin katkılarıyla 19 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan kongremizde sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

Saygılarımızla…

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

YENİSARUM Müdürü

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

http://alzheimerkongresi.com