II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu

Orman ekosistemleri, odun ve odun dışı orman ürünleri üretme, biyolojik çeşitliliği koruma, iklim düzenleme, küresel ısınma ve olası olumsuz etkileri önleme, su üretimi, toprak ve su koruma, kent yaşamını destekleme, kırsal kalkınma, rekreasyon olanağı yaratma, av ve yaban hayatı geliştirme, toplum sağlığını ve kültürel değerleri koruma gibi pek çok işlevi bulunan bir varlıktır. Bu açıdan Akdeniz ormanları potansiyel kaynakları itibariyle hem ulusal hem de küresel ölçekte büyük bir öneme sahiptir. Akdeniz ormanlarının ve ormancılığının gelecekteki rolü düşünüldüğünde; bu kaynakların sunduğu hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanılabilmesi için yetiştirme, koruma, faydalanma ve bu faaliyetlerin izlenmesi konularında yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemi de ortaya çıkmaktadır.

I.’si 26-28 Ekim 2011 tarihinde KSÜ Orman Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu’nun II.’si 22-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenecektir. Güller ve göllerinin yanında zengin tür çeşitliliği ve farklı ekolojik karakteristiklere sahip ormanları ile de haklı bir üne sahip olan Isparta’da gerçekleştirilecek olan bu sempozyumda, Akdeniz ormancılığının karşı karşıya olduğu ekolojik, ekonomik, teknik, yönetsel ve sosyal sorunların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

KONULAR
Orman ekosistemleri ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel açıdan doğrudan ve dolaylı pek çok fayda sağlamaktadır. Bu nedenle, orman ekosistemlerinin korunması ve sürdürebilir yönetimi için orman ve ormancılıkla bağlantılı disiplinlerde farklı ölçeklerde yapılan araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılan çalışmaların paylaşılacağı II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu’nda konu başlıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1. Orman ve toplum

2. Biyolojik çeşitlilik

3. Kuraklık ve iklim değişimi

4. Orman ve su ilişkileri

5. Orman ekosistemleri, planlanması ve yönetimi

6. Biyokütle ve yenilenebilir enerji

7. Ormanların sağlığı ve izlenmesi

8. Orman yangınları

9. Doğal çevre ve peyzaj

10. Orman ürünleri üretimi ve endüstrisi

İLETİŞİM
point E-posta: ormanvecevre@sdu.edu.tr