II. Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni

Türk Dili

Değerli Bilim İnsanları;
II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASEM) ve Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği (UKDA) tarafından Erzurum’da gerçekleştirilecektir.

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni’nde Türkçe Öğretimi, Klasik Türk edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı ana temalarına yer verilmekle birlikte bilgi şöleni dilbilim ile ilgili tüm çalışma konularını da kapsamaktadır. Ayrıca Erzurum Kongresi’nin 100. yılı olması münasebetiyle “Millî Mücadele ve Erzurum” konulu özel bir oturumun düzenlenmesi de planlanmaktadır. Bu bağlamda kıymetli araştırmacılarımız Millî Mücadele ve Erzurum konulu çalışmalarını da bilgi şölenimizde paylaşabilirler.

Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bu bilgi şöleninde teorik ve uygulamalı çalışmalarını paylaşmak üzere başta TÖMER’ler ve Türkçe öğreten diğer tüm kurumlar olmak üzere bahsedilen alanlarda çalışan tüm akademisyen, öğretmen ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Okulöncesinde Türkçe öğretimi, ilköğretimde Türkçe öğretimi, çocuk edebiyatı ve Türkçe öğretimi, Türkçenin güncel sorunları, Türkçe öğretiminde yeni ve etkili yaklaşımlar, Türkçenin yabancı dil öğretimi, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları konularındaki araştırmalarınızı ve birikimlerinizi bizimle paylaşmanızdan büyük bir mutluluk duyacağız. Bilgi şöleni için göndereceğiniz tam metin bildiriler, Bildiri Kitabı’nda yayımlanacaktır.

Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeye ve Türk edebiyatına gönül vermiş herkesi, lisansüstü öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, akademisyenlerimizi yaptıkları çalışma ve uygulamaları II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni’nde paylaşmaya davet ediyoruz.

21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında

Sunulacak bildiriler şu konuları kapsayabilir:

Türk Dili ve Türkçe Öğretimi
Okul Öncesinde Türkçe Öğretimi
İlköğretimde Türkçe Öğretimi
Öğrenme Alanları Eğitimi
Dinleme/İzleme Eğitimi
Konuşma Eğitimi
Okuma Eğitimi
Yazma Eğitimi
Dil Bilgisi ve Türkçe Öğretimi
Çocuk Edebiyatı ve Türkçe Öğretimi
Yurtdışında Yaşayan Türklere Türkçe Öğretimi
Türkçenin Güncel Sorunları
Türkiye’de ve Dünyada Dil Öğretimi Politikaları
Türkçe Öğretiminde Yeni ve Etkili Yaklaşımlar
Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programları
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Türkçenin Türk Soylulara Öğretimi
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Dil Bilimi ve Türkçe Öğretimi
Türkçenin Anadili ve İkinci Dil Olarak Eğitimi ve Öğretimi (Yöntem ve Materyal Geliştirme, Karşılaşılan Sorunlar, Çağdaş Yaklaşımlar)
Türk Dilinin Kaynakları, Tarihi, Dünya Dilleri ile Etkileşimi
Türkçenin Söz Varlığı ve Dil Bilgisi
Bilim, Kültür ve İletişim Dili Olarak Türkçe
Dil Politikaları ve Türkçenin Öğretimi
Türk Dünyasında Türkçenin Kullanımı
Türkçenin Karşı Karşıya Olduğu Sorunlar
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Klasik Türk Edebiyatı
Metin Neşri ve Tenkidi
Eski Türk Edebiyatı Sahasındaki Mukayeseli Çalışmalar
Tezkirecilik ve Biyografi Geleneği
Edebî Sanatlar
Nazım Şekilleri
Aruz Vezni
Kütüphanecilik, Yazma Eser Kütüphaneleri, Katalog ve Tasnif Problemleri, Özel Kütüphaneler, E-Kütüphaneler
Eski Türk Edebiyatı Sahasında Teknolojinin Kullanımı ve Teknik Meseleler
Arşivcilik, Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Arşiv Belgelerinden Yararlanma
Yayınlar, Tezler, Bibliyografik Çalışmalar
Divan Edebiyatı Geleneği
Klasik Türk Edebiyatının Öğretiminde Yaşanan Problemler

Türk Halk Edebiyatı
Sözlü Gelenekler
Müzik, Oyun ve Eğlence
Gelenek, Görenek ve İnançlar
Maddi Kültür

Yeni Türk Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Servetifünûn Edebiyatı
Fecriati Şiiri
Millî Edebiyat Dönemi
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
1940 Sonrası Türk Edebiyatı

Millî Mücadele ve Erzurum
Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’daki İlk Etkinlikleri ve Kongreler Süreci (Havza ve Amasya Genelgeleri, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri)
Mütareke Sürecinde Erzurum (Siyasî, Askerî, Toplumsal ve Ekonomik Durum)
Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum’daki Faaliyetleri
Siyasî, Askerî, Toplumsal ve Ekonomik Açıdan Millî Mücadele
İstiklâl-i Tam Fikri ve Kuvayı Milliye Ruhu

Ana Sayfaa

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin