II. Turgut Uyar Şiir Yarışması

Yarışma Hakkında
A-) ÖDÜL YÜRÜTME KURULU

Ödül ile ilgili tüm kurumsal işler, Bencekitap adına Ceyda Pırıl Köstem, Ceren Kaplan, Ceyla Köleli’den oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenip yürütülür.

B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:

Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 2012 Yılı “II. TURGUT UYAR ŞİİR YARIŞMASI” Seçici Kurulu; Abdullah Nefes, Veysel Çolak, A. Galip Kabasakaloğlu, Gültekin Emre ve Ahmet Özer’den oluşmaktadır.

C-) SEKRETARYA:

II. Turgut Uyar Şiir Yarışması’nın her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası, Bencekitap Genel Merkezidir.

Adres: Selanik Caddesi 28-18/19 Kızılay / ANKARA

Tel: 0 312 417 88 77

Faks: 0 312 425 24 58

Katılım Şartları
1. Yarışmanın başvuru tarihi, 1 Kasım 2011 / 15 Şubat 2012 tarihleri arasındadır. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir.

2. Yarışmaya, kitap bütünlüğü taşıyan dosya ile yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.

3. Yarışma dosyalarında konu ve uzunluk serbesttir.

4. Her yarışmacının eser dosyası, bilgisayarla 12 punto yazılacak ve A4 kağıda 6 nüsha olarak gönderilecektir.

5. Eserin üzerinde ve/veya herhangi bir sayfasında kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.

6. Yarışmanın sonuçları 21 Mart 2012 tarihinde açıklanacaktır.

7. Yarışmaya katılan eserlerden dereceye giren ilk üç dosya, Bencekitap tarafından basılacaktır. Seçici Kurul’un yayımlanmaya değer bulduğu eserin ilk baskısı için telif ücreti ödenmeyecek (daha sonraki baskılar için yazarla telif anlaşması yapılacaktır), ayrıca yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir.

8. Yarışmanın ödülleri (ilk üç) Mayıs ayı içinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.

9. Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini; Bencekitap tarafından düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi Bencekitap Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.

10. Yarışmaya gönderilen eserler yayınevimizde bir önelemeye tabi tutularak, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, dışı bırakılır.

Yarışma Takvimi
1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.

2) Başvuruların bitiş tarihi 15 Şubat 2012

3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül Törenleri

Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 21 Mart 2012 Dünya Şiir Günü’nde basın açıklaması ile duyurulacaktır.

Eserlerin Teslimi
Yarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile: Bencekitap adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda bencekitap sorumluluk kabul etmez.

Her yarışmacı, eser dosyasını, bilgisayarla A4 kağıda 12 punto yazacak ve 6 nüsha çıktısını alıp gönderecektir.Ayrıca daha sonra dereceye giren eser dosyaları kitaplaşacağı için, eser dosyası, Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş olarak gönderilecektir.

İletisim Bilgileri
Bencekitap Yayınları

Telefon: 0312 417 88 77

Faks: 0312 425 24 58

Adres: Selanik Caddesi 28 / 18 Kızılay Ankara