II. Teknoloji Odaklı Öğrenme Senaryoları Geliştirme Çalıştayı’nda Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları Tartışıldı

MEB seçmeli dersler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından, 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen “II. Teknoloji Odaklı Öğrenme Senaryoları Geliştirme Çalıştayı” tamamlandı.

Çalıştayın açılışında konuşma yapan Dijital Beceriler Daire Başkanı Sümeyye Hatice Eral, eğitimde senaryo temelli öğrenme yaklaşımı ile hazırlanan senaryoların öğretmenlerin becerilerine katkı sunduğunu belirterek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sistem okuryazarlığını geliştirecek öğrenme senaryolarının önemini vurguladı.

Ankara’da düzenlenen çalıştayda 80 öğretmen, teknoloji destekli öğrenme senaryolarını geliştirdi ve eğitimde yenilikçi yaklaşımları ele aldı.

YEĞİTEK tarafından 8-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “II. Teknoloji Odaklı Öğrenme Senaryoları Geliştirme Çalıştayı” tamamlandı. Çalıştaya ilkokul ve ortaokul kademesinden 80 öğretmen katıldı.

Çalıştayda:

  • Bugüne kadar hazırlanan 200 senaryo, güncel beceriler kapsamında yeniden değerlendirildi ve nitelikleri artırıldı.
  • Senaryoların öğretmenler tarafından derslerde etkin kullanımı için branşlara göre tasarım çalışmaları yapıldı.
  • Yenilikçi uygulamaları takip eden ve teknolojiyi etkin kullanan öğretmenlerle teknoloji destekli ders akışları için iyi örnekler hazırlandı.
  • AR-GE ve Ekosistem Daire Başkanlığından Dr. Nihal Katırcı, “Oyunlaştırma Temelli Öğrenme Yaklaşımı” hakkında sunum yaptı.

Dijital Becerileri:

  • “Eğitimde senaryo temelli öğrenme yaklaşımı ile hazırlanan senaryoların öğretmenlerin becerilerine katkı sunduğunu” belirtti.
  • Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sistem okuryazarlığını geliştirecek öğrenme senaryolarının önemini vurguladı.

Çalıştay, eğitimde teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesine önemli bir katkı sundu.

https://yegitek.meb.gov.tr/