II. Rize Sempozyumu

Değerli Akademisyen ve Katılımcılar,

Rize Valiliği, Rize Belediye Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Rize Ticaret Borsası Başkanlığı ve Rize Kültür ve Turizm Dayanışma Derneği iş birliği ile 4-6 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz II. Rize Sempozyumunda sizleri “yeşilin her tonuyla bizi selamlayan, muhteşem güzelliklerdeki yaylalarıyla bize huzur veren, coşkun denizin sert dalgalarıyla bizi heyecanlandıran, yüzü de yüreği de güzel insanlarıyla bizi kucaklayan” Rize’de ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız.

Sahip olduğu halk kültürü ürünleri, folklorik özellikleri, doğası, iz bırakan sanatçıları, yetiştirdiği şahsiyetleri ve devlet adamları, kentleşme tecrübesi, tarihi ve turizm imkânlarıyla Doğu Karadeniz’in yıldızı parlayan kentlerinden biri olan Rize’de düzenlenecek sempozyumla Rize turizmi farklı ve güncel temalar çerçevesinde ele alınacaktır. Sempozyumun turizm alanında uzman kişi ve akademisyenler, turizm sektörünün seçkin temsilcileri, kent yöneticileri ve ileri gelenleri ile kent halkını buluşturmayı ve Rize turizmine yönelik teorik ve uygulamadaki bilgilerin paylaşılıp tartışıldığı bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir. Özelde Rize turizmi, genelde ise turizm ile ilgili güncel konular üzerine yapılan çalışmaların sunulacağı sempozyum ile Rize’nin turizmine ve tanıtımına katkı sağlanması ve kent rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejilerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Orijinal, başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olan çalışmalar bilim kurulumuz tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyum bildiri kitabında basılacaktır. Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını, araştırmacıları ve katılımcıları Rize turizmi ile bağlantılı konular öncelikli olmak üzere yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı çalışmaları ile aramızda görmek arzusundayız.

Kasım 2016’da Rize’de buluşmak dileğiyle,

Saygılarımla,

Prof. Dr. İstiklâl Yaşar VURAL
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sempozyum Konuları
Rize turizmi ile bağlantılı olan konular öncelikli olmak kaydıyla aşağıda listelenen ana konulardaki çalışmalar sempozyumun kapsamını oluşturacaktır:

Alternatif Turizm Türleri-Kültür Turizmi, Ev Pansiyonculuğu, Kuş ve Yaban Hayatı Gözlemciliği, Doğa Yürüyüşü (Trekking), Dağcılık, Yayla ve Festival Turizmi, Av Turizmi, Hava Sporları Turizmi (Yamaç Paraşütü ve Heliski – Helikopterle Kayak), Sportif Olta Balıkçılığı, Akarsu Turizmi (Rafting ve Kanoculuk), Atlı Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turizmi, Kamp Karavan Turizmi, Botanik Turizmi, Jeep Safari, Foto Safari, Çiftlik Turizmi), Sağlık Turizmi, Çay Turizmi, Macera Turizmi, Termal Turizm, Eko Turizm, Kırsal Turizm, Kış Turizmi, Kültür Turizmi, Film Turizmi, Yayla Turizmi, Online Turizm
Sürdürülebilir Turizm ve Güncel Yaklaşımlar
Sürdürülebilir Turizmde Sertifikasyon Sistemleri (Yeşil Sertifika Programı, Eko Etiketler, Doğa Dostu İşletmeler), Sürdürülebilir Güncel Yaklaşımların Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Sürdürülebilir ve Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Sürdürülebilir Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Sürdürülebilir Turizm Kapsamında; Doğal, Kültürel Mirasın ve Biyoçeşitliliğin Korunması.
Gastronomi ve İnovasyon (Slow Food, Füzyon Mutfağı, Moleküler Gastronomi, Organik Tarım, Yöresel Mutfak Özellikleri)
Kongre Turizmi ve Destinasyon Pazarlaması
Rize Turizm Değerleri
Turizm Ekonomisi
Turizm ve Kent Rekabet Gücü
Turizmde Sürdürülebilirlik
Turizm ve Çevre
Turizm ve Ulaşım
Destinasyon Rekabeti
Turizmde Hizmet Kalitesi
Turizme Yönelik Kamu Politikaları
Turizmde Pazarlama ve Tanıtım
Turizmde Yeni Eğilimler
Turizm ve Yatırım
Turizmde İnsan Kaynakları Politikaları
Turizm ve Kriz Yönetimi
Turizm ve Sosyal Medya