II. RİZE KALKINMA SEMPOZYUMU

RECEPTAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ile MALTEPE ÜNİVERSİTESİ’nin katkılarıyla düzenlenen II. RİZE KALKINMA SEMPOZYUMU sayfasına hoşgeldiniz!

Sempozyumun Amacı

Düzenlenen Sempozyum ile Rize ilinin sektörel bazda büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi, geleceğe yönelik sektörel büyüme ve gelişme ihtimallerinin ortaya konulması ve şehrin kalkınmasının önünü açacak strateji ve vizyon arayışlarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede düzenlenecek Sempozyum ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve katkıda bulunabilecek diğer katılımcıların bir araya gelerek, Rize ilinin sektörler bazında büyüme ve kalkınma düzeyinin irdelenmesi beklenmektedir.

Sempozyumun Niteliği

II. Rize Kalkınma Sempozyumu; ele alacağı “Çay” “Lojistik” ve “Turizm” konularını, bilim insanları ile sektör paydaşlarını bir araya getirerek bu konular özelinde tartıştırmayı ve sektörel sorunları tespit etmeyi hedeflemektedir. II. Rize Kalkınma Sempozyumu; üç ana başlık altında yapılacak oturumların yanı sıra, oturumların devamında düzenlenecek üç ayrı çalıştayla uygulanabilir çözüm önerileri üretilmesine ve nihayetinde bölgesel bir eylem planının ortaya çıkmasına imkan sağlayabilecektir.

Sempozyumun Ana Teması ve İçeriği

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Rize Kalkınma Sempozyumu”, 26-27 Nisan 2013 tarihlerinde Rize’de gerçekleştirilecektir

Bölgenin en önemli üretim faaliyetlerinin başında gelen çay üretiminin ve üreticilerinin geleceği, üretim sürecinin geliştirilerek iyileştirilmesi, üretilen çayın ulusal ve uluslararası piyasalarda pazarlanması gibi bir dizi alt başlık özelinde ele alınacak olan ‘‘Çay Sektörü’’,

Rize’nin ve bölgenin ulusal/uluslararası ticaret ve lojistik imkânlarının nasıl arttırılabileceği ve bu yönde gelişme sağlanabilmesi için nasıl bir strateji oluşturulabileceği gibi tartışmaları konu edinecek olan “Lojistik Sektörü”,

Rize’nin mevcut turizm alt yapısı ve hali hazırda sunduğu turizm faaliyetleri bağlamında sektör sorunlarının tartışılarak bölgesel bir turizm stratejisi ortaya koymayı hedeflediği “Turizm Sektörü” konuları irdelenecektir.

Ana oturumlardaki sunumlar ve akabinde gerçekleştirilecek çalıştaylar sonucunda bir “Sonuç Bildirgesi” yayınlanacaktır. İki günlük programın sonunda Sempoyum Yürütme Kurulu ve Çalıştay Moderatörleri tarafından hazırlanacak olan Sonuç Bildirgesi, programın genel bir değerlendirmesini ve sektörel sorunların genel tespiti ile öneriler içeren bir eylem planı şeklinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan (Maltepe Ü.)

Prof. Dr. Osman Karamustafa (Recep Tayyip Erdoğan Ü.)

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş (Maltepe Ü.)

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili (Marmara Ü.)

Prof. Dr. Sadettin Özen (Maltepe Ü.)

Prof. Dr. Alaattin Kızıltan (Recep Tayyip Erdoğan Ü.)

Prof. Dr. Birdoğan Baki (KTÜ)

Doç. Dr. Ali Sait Albayrak (Recep Tayyip Erdoğan Ü.)

Doç. Dr. Halis Demir (Recep Tayyip Erdoğan Ü.)

Doç. Dr. Hikmet Kırık (İstanbul Ü.)

Doç. Dr. Mustafa Akbulut (Recep Tayyip Erdoğan Ü.)

Doç. Dr. Cemal Sandallı (Recep Tayyip Erdoğan Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bamyacı (Maltepe Ü.)

Yrd. Doç. Dr.Ali Rıza Saklı (Recep Tayyip Erdoğan Ü.)

Yrd. Doç. Dr. İlker Ar (KTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Levent Aksoy (Maltepe Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Hamit Vanlı (Maltepe Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Halefşan Sümen (Maltepe Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Fulya Taşel (Maltepe Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Uğur Sivri (Recep Tayyip Erdoğan Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Sandalcılar (Recep Tayyip Erdoğan Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Seymur Ağayev (Recep Tayyip Erdoğan Ü.)

Yürütme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Saklı

Arş. Gör. Dr. Emre Yıldırım

Arş. Gör. Saim Can Beritan

Arş. Gör. Kübra Mert

Arş. Gör. Ali Altıner

Arş. Gör. Süleyman Çakır

Öğr.Gör. Burak Küçük

Önemli Tarihler
Duyuru Başlangıcı : 11 Ocak 2013

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 20 Şubat 2013

Bildiri Sonuçlarının Duyurulması : 5 Mart 2013

Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi : 25 Nisan 2013

Sempozyum Tarihi : 26-27 Nisan 2013

Başvuru

“II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Çay Sektörü, Lojistik Sektörü ve Turizm Sektörü alanlarında gerçekleştirilecektir. Sempozyum Türkçe ve İngilizce sunumlara açıktır. Sempozyuma sözel veya poster bildiri ile katılmak mümkündür. Bildiri sunmak isteyenlerin, çalışmalarının 250 kelimeyi geçmeyecek özetlerini 20 Şubat 2013 tarihine kadar [email protected] ya da [email protected] e-mail adreslerine göndermeleri beklenmektedir. Kabul edilen özetler ve bildiri yazım kuralları 5 Mart 2013 gününe kadar katılımcılara e-posta ile duyurulacaktır. Sempozyum Bilim Kurulu tarafından kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp 25 Nisan 2013′e kadar sempozyum sekreteryasına teslim edilmesi gerekmektedir.

Konular

Sempozyuma Çay Sektörü, Lojistik Sektörü ve Turizm Sektörü ile ilgili aşağıdaki konularda bildiriler kabul edilecektir. Ancak, bu konularla birebir örtüşmemekle birlikte bu sektörler için önemli olan diğer konularda da bildiriler kabul edilebilecektir:

Çay sektörü
■Çayda Sektörel Yapılanma
■Çayda Yasa ve Mevzuat Sorunları
■Çay Tarımı
■Çay Sanayisi
■Çay İşletmeciliği
■Çay Teknolojisi
■Çay Pazarlaması
■Çay Tüketimi
■Çayın Tarihi
■Çay Kültürü
■Çayla İlgili Diğer Konular

Lojistik
■Rize Açısından Lojistiğin Önemi
■Lojistikte Yeni Yaklaşımlar
■Lojistik Merkezler/Köyler
■Lojistik Eğitimi
■Lojistik Yönetimi
■Lojistik Analizi
■Uluslararası Lojistik
■Lojistikle İlgili Diğer Konular

Turizm Sektörü
■Rize’de Turizmin Geliştirilmesi
■Doğa Turizmi
■Alternatif Turizm
■Sürdürülebilir Turizm
■Turizm ve Kalkınma
■Turizmde İletişim ve Halkla İlişkiler
■Turizm Pazarlaması
■Turizmin Rize Ekonomisine Katkısı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mah. 53100 RİZE

Tel: 0464.2235864

Faks: 0464.2235865

E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin