II. Kamu Etiği Kongresi

Etkili, adil ve güvenilir kamu hizmeti bütün toplumların ortak arzu ve beklentisidir. Bu beklentinin karşılanmasında kamu sistemine ilişkin etik kültür ve uygulamalar yaşamsal önemdedir. Bu nedenledir ki, kamusal hizmet kalitesinin yükseltilmesi bağlamında etik yapı ve işleyiş üzerinde artan bir ilgi ve yoğunlaşma gözlenmektedir.

Kamusal anlamdaki etik sorunların bilimsel bir çerçevede ortaya konulup tartışılması ve daha sağlam bir etik kültürünün oluşturulabilmesi, konunun, hem akademisyenler hem de kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulayıcılarca farklı düzlemlerde irdelenmesine duyulan gereksinimi her geçen gün daha çok artırmaktadır. Buradan hareketle, kamu yönetiminde etik temellerin güçlendirilmesine daha etkili katkılar sunmak ve kamu etiği alanındaki yeni model ve açılımları bilimsel bir platform altında ortaya koymak üzere, 27-28 Mart 2013 tarihinde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından II. Kamu Etiği Kongresi düzenlenecektir.

Disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde kamu etiğine ilişkin kuram, politika ve uygulamaların tartışılacağı II. Kamu Etiği Kongresi, kamu etiği alanına açılım kazandıran kuramsal çalışmalar ile alan araştırmalarına ve kamu yönetimindeki uygulayıcıların deneyimlerini yansıtan iyi uygulama örnekleri için sağlıklı bir tartışma platformu olma amacındadır.

Kongre kapsamında konferans, panel gibi etkinlikler yanında, ağırlıklı olarak bildirili oturumlara yer verilecek, poster sunum olanakları da sağlanacaktır. Bunun için etik konu alanlarıyla ilgili akademisyenleri, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini, kamu yönetici ve çalışanlarını bildirileri ile kongreye davet ediyoruz.

Kongreye bildirili katılımlar ücretsiz olup, sunuma değer bulunan ve hakem incelemesinden geçen bildiriler yayımlanacaktır.

II. Kamu Etiği Kongresi için 27-28 Mart 2013’te TODAİE’de buluşmak üzere.

Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

BİLİM KURULU*
Prof. Dr. Ahmet İnam / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Halıcı / Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan Aydın / Osman Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan Sol / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal Eryılmaz / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Bilçin Meydan / Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan Aykaç / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Eyyup G. İspir / TODAİE
Prof. Dr. Feyzi Uluğ / TODAİE
Prof. Dr. Harun Tepe / Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar Sur / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İnayet Pehlivan Aydın / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin / TODAİE
Prof. Dr. Muhittin Acar / Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Namık Kemal Öztürk / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Songür / TODAİE
Prof. Dr. Orhan Gökçe / Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Semra Feriha Aşçıgil / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Seriye Sezen / TODAİE
Prof. Dr. Songül Altınışık / TODAİE
Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir /TODAİE
Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu / Uludağ Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Feyzi Uluğ
Doç. Dr. Kıvılcım Ertan
Yrd. Doç. Dr. Hande Özgen
Dr. Asu Altunoğlu
Fatma Kaldırım
Kongre Sekretaryası: Şebnem Karayazı

KONGRE TAKVİMİ
10 Aralık 2012 Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son gün.
21 Aralık 2012 Kabul edilen bildirilerin ilanı
18 Şubat 2013 Bildiri tam metni ya da genişletilmiş özet metnin gönderilmesi için son gün
11 Mart 2013 Kongre programının duyurulması

BİLDİRİ KONU ALANLARI
• Kamu etiği alanında kuramsal tartışmalar
• Yönetim- bürokrasi ve etik
• Kamu etiği alanında hukuksal yapı ve örgütlenme
• Örgütlerde etik dışı uygulamalar: Kamuda yolsuzluk ve rüşvet
• Karşılaştırmalı kamu etiği
• Siyaset ve kamu etiği
• Yerel yönetimler ve etik
• İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve insan hakları
• Uygulamalı kamu etiği: Eğitim etiği, yargı etiği, bilim etiği, tıp etiği, bilişim etiği ve diğer alanlar
• Sosyal yapı ve kamu etiği

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kongre Sekreterliği
Bildiri özetleri ve bildiri metinlerinin gönderileceği e-posta adresi: [email protected]
Tel : 0 312 231 73 60 / 1900 (Şebnem Karayazı)

Bilgi için:
Yrd. Doç. Dr. Hande Özgen
Tel: 0 312 231 73 60 / 1910
e-posta: [email protected]
Fatma Kaldırım
Tel: 0 312 231 73 60 / 15 02
e-posta: [email protected]

Kongre Web Adresi
http://etik.todaie.gov.tr

Genel İletişim
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 85. Cadde No: 8 Yücetepe – 06100 ANKARA
Tel : 0 312 231 73 60 /1402 (Rakibe Doğan)
Faks : 0 312 231 38 81 – 231 83 38

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin