II. GENÇSES: Türk Müziği Ses Yarışması

Türk Müziği Ses Yarışması
Türk Müziği Ses Yarışması

Konu: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türk Müziğinin seçkin
eserlerinin gençler tarafından üst düzeyde icra edilmesini teşvik etmek amacıyla “II.
Gençses: “Türk Müziği Ses Yarışması” adıyla bir Yarışma düzenlemiştir.

Yarışmanın Amacı:
1. Gençlerin Türk Müziği’ne ilgilerini arttırmak,
2. Gençlerin, kendi yeterliliklerini fark ederek sanatsal seviyelerini arttırmalarını
sağlamak,
3. Yeni ve genç seslerin tanınmasını sağlamaktır.

Yarışma Dalları:
1. Yarışma, Türk Müziği, Halk Müziği ile bunların dinî-tasavvufî ve diğer konuları
içeren alt türlerini kapsayan tüm dallarında düzenlenmiştir.
2. Yarışmacılar bu dallardan sadece birine ve tek eser ile katılabilir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün
almamış T.C. vatandaşları katılabilir.
2. Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda
yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların
birinci derecede kan ve sıhrî hısımları, Kültür ve Turizm Bakanlığında görev
yapan sanatçılar yarışmaya katılamazlar.
3. Bir önceki “Gençses: “Türk Müziği Ses Yarışması”nda ödül alan yarışmacılar,
yarışmaya katılamazlar.

YARIŞMANIN AŞAMALARI ve YARIŞMA YÖNTEMİ
1. Yarışma, Ön Eleme ve Final olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
2. Yarışmanın “Ön Eleme”si için aşağıda listelenen ve Şartname ekinde
notaları yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli bir kaydını, Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü’ne 31.03.2023 günü saat 18.00’a kadar gencses@ktb.gov.tr adresine eposta yolu ile göndereceklerdir.
3. Gönderdikleri kayıt başarılı bulunarak ön elemeyi geçen yarışmacılar Kültür ve
Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek Finale dâvet
edilecek; herhangi bir sebeple katılamayanlar yarışmadan el çekmiş sayılacaklardır.
4. Ön elemeyi geçen yarışmacılar, Final aşamasında aşağıda listelenen ve
Şartname ekinde notaları yer alan repertuvardan bir eseri veya repertuar dışından seçecekleri
bir başka eseri, Jüri karşısında canlı olarak seslendireceklerdir.

İKİNCİ BÖLÜM
İCRÂDA ARANAN NİTELİKLER
1. Yarışmacı seçtiği eseri, Şartname ekinde verilen notaya riayet ederek ağız,
tavır veya üslûbunca seslendirmelidir.
2. Yarışmacıların seslendirecekleri eserler 5 (beş) dakikadan uzun olmamalı; eser
5 (beş) dakikadan uzun ise 5 dakikaya kadarlık bir kısmı seslendirilmelidir.
3. Final aşamasında yarışmacıların seçecekleri eser; söz, ritim, ezgi ve biçim
yönünden uyumlu olmalı; insanlık onurunu zedeleyecek bir unsur veya siyasi içerik
taşımamalıdır.
4. Yarışmacılar söz, ritim, ezgi ve biçim özelliklerini korumak kaydıyla yorumla
ilgili tercihlerini esere uygulayabilirler.
5. Yarışmacılar, seslerinin önüne geçmemek kaydıyla, ön eleme eserlerini
enstrüman eşliğinde seslendirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAŞVURU VE ESERLERİN İCRASI
1. Yarışma duyurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün
www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde bulunan resmî web sitesi aracılığıyla
yapılacaktır.
2. Yarışmacı adayları, e-posta yoluyla en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar
iletmelidirler. Başvuruda şu hususlara dikkat edilecektir:
a. “Yarışmacı adayının Yarışma Şartnamesini ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini” belirten Şartname eki belgeler (EK: 1
ve EK: 2) yarışmacı adayı tarafından imzalanacak ve yarışmacı adayının 5 (beş) dakika
süreli nitelikli bir video (sesli ve görüntülü) kaydı ile birlikte gönderilecektir.
b. Yarışmacı adayının gönderdiği kayıt ünitesi herhangi bir sebeple açılamazsa veya
içerik bulunamazsa değerlendirmeye alınmadan Yarışma dışı tutulacaktır.
3. Yarışmacı adayları, başvurularını 31.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar;
gencses@ktb.gov.tr adresine göndereceklerdir. (Video kaydının mail gönderim
boyutunu aşması halinde WeTransfer vb. uygulamalar ile mail adresine gönderim
yapılabilir.) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde başvuru süresi
uzatılabilecektir.
4. Her türlü gecikme yarışmacı adayının mesuliyetinde olup başvuru için belirlenen son
günün mesai bitimine kadar ulaşmayan başvurularda Kültür ve Turizm Bakanlığı
sorumlu tutulamayacaktır.
5. Seçici Kurul tarafından, yarışmacı adayları tarafından gönderilen görüntülü ses
kayıtlarının inceleneceği “Ön Eleme” sonucunda, Final Yarışma Sınavı’na katılmaya
hak kazanan başvuru sahipleri tespit edilerek, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün
resmî web sitesinde ilan edilecektir. Yarışmacılara ayrıca telefon ve e-posta yoluyla
veya yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.
6. Final Yarışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü’nün web sitelerinde eşzamanlı olarak duyurulacak yer ve tarihte
yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜLLER
1. Yarışmanın Ödülleri;
Türk Müziği
– Birincilik ödülü 75.000-TL
– İkincilik ödülü 50.000-TL
– Üçüncülük ödülü 35.000-TL

Türk Halk Müziği
– Birincilik ödülü 75.000-TL
– İkincilik ödülü 50.000-TL
– Üçüncülük ödülü 35.000-TL
2. Seçici Kurul, ödüle değer yarışmacı bulup bulmamakta serbesttir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 − three =