II. Genç Liderler Çalıştayı

Genç Liderler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından 3 Mayıs
2019 tarihinde “II. Genç Liderler Çalıştayı” ismiyle bir öğrenci çalıştayı
gerçekleştirilecektir. Genç Liderler Çalıştayı’na Uluslararası İlişkiler, Siyaset
Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, Sosyoloji, Psikoloji, İletişim, Hukuk, Felsefe ve
sosyal bilimlerin diğer alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına
devam eden adaylar başvurabilecektir.

Programın amacı sosyal ve akademik konularda tartışma zemini hazırlayabilmek,
seçilmiş adaylar arasında diyaloğun artırılarak uluslararası bir platforma dönüşmek
olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilecek çalıştayın teması “Küreselleşme ve
Devlet”tir.

Toplam katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır ve çalıştay kapalı oturumlar şeklinde
gerçekleştirilecektir.

Çalıştayın dili Türkçe’dir.

Çalıştayın sabah programında küreselleşme konusu hakkında teorik yaklaşımlar
incelenecek ve katılımcılara alanında uzman akademisyenler tarafından bilgiler
verilecek, öğleden sonraki programda ise katılımcılar gruplar halinde atölye
çalışmasına yönlendirilerek sunumlar gerçekleştirilecektir. Katılımcılara tüm gün
süren program sonunda sertifikaları sunulacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Özgeçmiş gönderim son tarihi : 05 Nisan 2019
Kabul edilen başvuruların ilanı : 07 Nisan 2019
Programın ilan edilmesi : 25 Nisan 2019
Çalıştay tarihi : 3 Mayıs 2019

ÇALIŞTAY YERİ
Çalıştay Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
gerçekleştirilecektir.

ÇALIŞTAYA KATILIM KOŞULLARI
Başvuru için gerekli olan bir özgeçmişin ktuikkongre@outlook.com adresine PDF
olarak gönderilmesi gerekmektedir. Özgeçmişlerin içeriğinde iletişim bilgileri,
eğitim bilgileri, katıldığı programlara ilişkin bilgiler, adayın ilgi alanları ve yabancı
dil bilgisine ilişkin hususlar asgari olarak yer almalıdır.
Özgeçmişin sonuna çalıştaya katılma amacınıza ilişkin niyet mektubu
eklenmelidir.
Çalıştaya başvuranların özgeçmişleri Bilim ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından
değerlendirilecek, bilim kurulunun değerlendirme sonucu e-posta aracılığıyla
duyurulacaktır.
Katılımcıların aşağıdaki kriterleri sağlamaları beklenmektedir:
• Uluslararası İlişkiler alanına ilgi duymaları,
• Çalıştay süresince tüm oturumlara aktif olarak katılmaları ve katkı sunmaları.