II. Dış Politika Çalıştayı

Türkiye’nin dış politikası; yeni vizyonu ile akademi, medya çevreleri ve dış politika uzmanlarının artan oranda ilgisini çekmektedir. Farklı çevrelerin ilgisi, dış politika üzerine yapılan tartışmaları çeşitlendirmiş ve dış politika gündeminde yer alan konular ve mekanizmalar canlı bir tartışma gündeminin parçası haline gelmiştir. 

Dinamik tartışma ortamına katkıda bulunmak amacıyla, farklı kurumların ve üniversitelerin işbirliği ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler ve politika yapıcılarının bir araya geldiği Dış Politika Çalıştayları düzenlenmektedir. 

Birincisi Selçuk Üniversitesi’nde 2011 yılı sonunda düzenlenen Dış Politika Çalıştayları’nın ikincisi, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK), Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)  işbirliği ile 7-10 Haziran 2012 tarihinde Mardin’de düzenlenecektir. Programa Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da destek sağlamaktadır. Çalıştayda, “Uluslararası Örgütler ve Küresel Düzen”, “Ortadoğu Gündemi”, “Çatışma Çözümleri”, “Dış Politika, Yeni Alanlar ve Kurumlar” ve “Dünyada ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi” temalı beş çalışma grubu bulunacaktır. 

II. Dış Politika Çalıştayı’na katılım için “Siyaset Bilimi”, “Uluslararası İlişkiler”, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” ve “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” bölümlerinde bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Çalıştay, dış politika temalarıyla ilgili bir konuda çalışmak kaydıyla diğer sosyal bilim alanlarından da (Kamu Yönetimi, İktisat, Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji, İletişim, İlahiyat,  vb.) başvuruya açıktır. Gerekli şartları taşıyan adayların, programa kayıtlı olduklarını gösteren bir belge (başvuru esnasında e-posta ekinde taranmış halde gönderilmesi ve kabul sonrasında Çalıştay’a gelindiğinde de orijinalinin ibraz edilmesi gerekmektedir) ile online başvuru formunu uygun bir biçimde doldurarak en geç 25 Mayıs 2012 tarihine kadar, Çalıştay sekreteryasına müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular, Dış Politika Çalıştayı Akademik Kurulu tarafından titizlikle değerlendirilecek ve kabul edilen adaylarla Çalıştay sekretaryası aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların yol ve konaklama masrafları düzenleyici kurumlar/kuruluşlar tarafından karşılanacaktır.
II. DIŞ POLİTİKA ÇALIŞTAYI PROGRAMI
07-10 Haziran 2012, Mardin
07 Haziran 2012, Perşembe
Otele (Erdoba Elegance Hotel, Mardin) Giriş ve Kayıtlar
08 Haziran 2012, Cuma
09:00-10:30    Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Talip Küçükcan, SETA Dış Politika Direktörü
Doç. Dr. İbrahim Kalın, Başbakan Başmüşaviri, Kamu Diplomasisi Koordinatörü
Mevlüt Çavuşoğlu, 2010-2012 AKPM Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili
Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı

10:30-10:40    Kahve Arası
10:40-12:15    Birinci Oturum

DIŞ POLİTİKADA ARAŞTIRMA KURUMLARI VE ÜNİVERSİTELER
Prof. Dr. Talip Küçükcan, SETA Dış Politika Direktörü
Doç. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

 12:15-14:00    Öğle Arası
14:00-16:00    İkinci Oturum

ARAP DEVRİMLERİ, TÜRKİYE TECRÜBESİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİ
Yrd. Doç. Dr. Burhan Köroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi
Doç. Dr. Ersel Aydınlı, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Birol Akgün, Konya N. Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı

16-00-16:15    Kahve Arası

16:15-18:15    Üçüncü Oturum
DIŞ POLİTİKADA KURUMSAL AKTİVİZM VE YENİLENME
Süreyya Er, TİKA Başkan Yardımcısı
Mehmet Köse, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hasan Kösebalaban, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muhittin Ataman, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

19:30-21:30    Akşam Yemeği

09 Haziran 2012, Cumartesi
Paralel Çalışma Grupları
09:30-11:30    Birinci Oturum
11:30-11:45    Kahve Arası
11:45-13:45    İkinci Oturum
13:45-15:00    Öğle Yemeği
15:00-17:00    Üçüncü Oturum
17:00-22:00    Gezi Programı ve Akşam Yemeği

10 Haziran 2012, Pazar
09:30-11:30    Kapanış ve Değerlendirme
Çalışma Grupları Sonuç Raporları
Öğrenci grup temsilcisi, Uluslararası Örgütler ve Küresel Düzen
Öğrenci grup temsilcisi, Ortadoğu Gündemi
Öğrenci grup temsilcisi, Çatışma Çözümleri
Öğrenci grup temsilcisi, Dış Politikada Yeni Alanlar ve Kurumlar
Öğrenci grup temsilcisi, Dünyada ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi
 
Kapanış Konuşması
Öğrenci Temsilcisi, Mardin Artuklu Üniversitesi
11:30-13:00    Otelden Ayrılış