II. ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ

II. ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ

Değerli Kadın Çalışmacıları;

Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM)
tarafından,28-30 Kasım 2018 tarihlerinde ulusal “II. ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI
KONGRESİ” düzenlenecektir.

Bu kongrenin amacı, kadın çalışmaları yapan farklı disiplinleri bir araya getirerek
kadın sorunlarını ve nedenlerini tartışmak; bu sorunlara çözüm üretebilmek için
yapılabilecekleri kadın merkezli tartışmaktır. Kongre sürecinde sunulacak bildirilerle kadınla
ilgili farklı disiplinlerdeki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılması ve uygulamada görev
alanlara ve karar mekanizmalarına ulaşılması amaçlanmaktadır.
Kongreye kabul edilen bildiri özetlerinin yer aldığı Kongre Özetleri Kitapçığı, kongre
öncesi basılarak tüm katılımcılara kongre çantasında verilecektir. Kongre Makale kitabı ise
kongre sonrasında hakemlerin değerlendirmesinden geçirilerek, e-ISBN koduyla e-kitap
olarak yayınlanacaktır.
Kongre sosyal bilim dallarının bütününe açık olup ilgili alt başlıklar genel olarak
aşağıda verilmiştir.
Kadın sorunları ile ilgilenen tüm dostlarımızla, Adana’da çok güzel olan Kasım
ayında, birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI
– Kadına Yönelik Şiddet
– Çalışma Hayatında Kadın
– Sağlık
– Eğitim
– Din ve Kadın
– Tarih ve Antropoloji
– Hukuk, Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik
– Sanat ve Edebiyat
– Siyaset ve Yönetim
– Ekonomi, İstihdam ve Girişimcilik
– Medya ve İletişim
– Örgütlenme ve Sivil Toplum Kuruluşları
– Gelenek ve Modernite
– Kentleşme ve Göç
– Kırsal Kesimde Kadın
– Afet ve Savaşta Kadın

PROF. DR. OYA IŞIK
Çukurova üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü/Balcalı

ADANA
Tel. No: 0(322) 338 6084 /2308
E-Posta : [email protected]
Adres: Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 01330
BALCALI/ ADANA
Kongre sayfamıza ulaşmak için http://kadinkongre.cu.edu.tr
Kongre sekreteryası ile iletişim için [email protected] adresini kullanınız.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Oya Işık
Prof. Dr. Filiz Yurtal
Doç. Dr. Müge Kantar Davran
Öğr. Gör. Münire Akgül
Yrd. Doç. Dr. Metehan Çelik
Arş. Gör. Dr. Olcay Karacan
Sekreterya
Elif Telsiz
Serpil Özalpay
Bilim Kurulu
KADAUM Akademik Kurulu
Üniversitelerimiz Kadın Araştırma Merkezleri
Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları
Özetlerde Kongre Düzenleme Kurulu tarafından herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
Özetlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir:
Hazırlanan özetler 600 kelime olarak Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
Özetlerin içeriğinde; kuramsal temel, problem, araştırmanın amacı ve önemi, özgünlüğü,
araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama yöntemleri, araştırma sonucunda ulaşılan
bulgular, sonuçlar ve öneriler yer almalıdır. Anahtar kelimeler 3 ile 5 sözcük arasında
olmalıdır.
Yazılar MS Word 2007 ya da daha üstü bir kelime işlemci program ile, A4, sayfa yapısında,
tek satır aralığında ve Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır.
Kurum ad(lar)ı ilk sayfanın en altında dipnot olarak yazılmalıdır. Çok yazarlı özetlerde,
yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları
durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır. Kurum numaraları
yazarların soyadlarında üst im olarak yer almalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda,
üniversite, fakülte ve bölüm adları belirtilmelidir.
Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Sunum
yapacak yazarın adının altı çizilmeli, akademik unvanlar yazılmamalıdır.
Bildiri sahipleri ilk isim olarak en fazla iki çalışma ile başvurabilirler.
Bildiri hazırlama kuralları
Bildiri metni; başlık, özet, anahtar kelimeler, giriş ve amaç, materyal metot, bulgular, tartışma
ve sonuç ile kaynakça listesinden oluşmalıdır.
Konu başlıkları satır ortalanarak yazılmalıdır. Hazırlanan bildiriler kaynakça dahil 6000
kelimeyi geçmeyecek şekilde Times New Roman 12 punto, tek aralık ile yazılmalıdır.

KATILIM ÜCRETİ
Katılım ücreti: 250 TL
Kongre ücreti; katılım belgesi, kongre çantası, , yaka kartı, öğle yemeği, açılış kokteyli
ve ara ikramları kapsamaktadır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi 30 Nisan 2018
Kabul Edilen Bildirilerin
Duyurulması 30 Mayıs 2018
Kongre Programının İlanı 08 Kasım 2018
Kongre Tarihleri 28-29-30 Kasım 2018
Not: Katılımcılara kalacak yer bilgileri ve gezi programı web sayfamızdan daha sonra
duyurulacaktır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.