II. ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ

II. ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ

Kongre duyurusu

Değerli Kadın Çalışmacıları;
Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM)
tarafından, 28-30 Kasım 2018 tarihlerinde ulusal “II. ÇUKUROVA KADIN
ÇALIŞMALARI KONGRESİ” düzenlenecektir.
Bu kongrenin amacı, kadın çalışmaları yapan farklı disiplinleri bir araya getirerek
kadın sorunlarını ve nedenlerini tartışmak; bu sorunlara çözüm üretebilmek için
yapılabilecekleri kadın merkezli tartışmaktır. Kongre sürecinde sunulacak bildirilerle kadınla
ilgili farklı disiplinlerdeki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılması ve uygulamada görev
alanlara ve karar mekanizmalarına ulaşılması amaçlanmaktadır.
Kongreye yapılan bildiri başvuruları, bilim kurulundan oluşan hakem
değerlendirmesine sunulacak ve kabul edilen bildiri özetlerinin yer aldığı Kongre Özetleri
Kitapçığı, kongre öncesi basılarak tüm katılımcılara kongre çantasında verilecektir. Kongre
Bildiri kitabı kongre sonrasında, teslim edilen tam metin bildirilerin hakemlerin
değerlendirmesinden geçirilmesinden sonra, e-ISBN koduyla e-kitap olarak yayınlanacaktır.
Kongre sosyal bilim dallarının bütününe açık olup ilgili alt başlıklar genel olarak
aşağıda verilmiştir.

Kadın sorunları ile ilgilenen tüm dostlarımızla, Adana’da çok güzel olan Kasım ayında
birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI
– Kadına Yönelik Şiddet
– Çalışma Hayatında Kadın
– Sağlık
– Eğitim
– Din ve Kadın
– Tarih ve Antropoloji
– Hukuk, Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik
– Sanat ve Edebiyat
– Siyaset ve Yönetim
– Ekonomi, İstihdam ve Girişimcilik
– Medya ve İletişim
– Örgütlenme ve Sivil Toplum Kuruluşları
– Gelenek ve Modernite
– Kentleşme ve Göç
– Kırsal Kesimde Kadın
– Afet ve Savaşta Kadın
– Çocuk İstismarı

Prof. Dr. Oya IŞIK
Çukurova üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü/Balcalı
ADANA, Tel. No: 0(322) 338 6084 /2308
e-posta : kadaum.kongre@gmail.com
Adres: Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 01330
BALCALI/ ADANA

Kongre sayfamıza ulaşmak için http://kadinkongre.cu.edu.tr
Kongre sekreteryası ile iletişim için kadaum.kongre@gmail.com adresini kullanınız.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Oya IŞIK
Prof. Dr. Filiz YURTAL
Assoc.Prof.Dr. Müge KANTAR DAVRAN
Assist.Prof.Dr. Metehan ÇELİK
Öğr. Gör. Münire AKGÜL
Arş. Gör. Dr. Olcay KARACAN

Sekreterya
Elif TELSİZ
Serpil ÖZALPAY

Bilim Kurulu (Hakem Kurulu)
Prof. Dr. Asım YAPICI Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Bahar DEMİREL Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Dolunay ŞENOL Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Nilüfer PEMBECİOĞLU İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz YURTAL Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice PALAZ ERDEMİR Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Işıl VAR Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Konca YUMLU Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr Songül TÜMKAYA Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ümmühan Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ Hacettepe Üniversitesi
Assoc.Prof.Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN Çukurova Üniversitesi
Assoc.Prof.Dr. Ayten Pınar BAL Çukurova Üniversitesi
Assoc.Prof.Dr. Beyhan CENGİZ ÖZYURT Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Assoc.Prof.Dr. Hatice KURDAK Çukurova Üniversitesi
Assoc.Prof.Dr. Mediha SARI Çukurova Üniversitesi
Assoc.Prof.Dr. Müge KANTAR DAVRAN Çukurova Üniversitesi
Assist.Prof.Dr. İlkay KUTLAR Akdeniz Üniversitesi
Assist.Prof.Dr. Metehan ÇELIK Çukurova Üniversitesi
Assist.Prof.Dr. Özlem KAF Çukurova Üniversitesi
Assist.Prof.Dr. Yasemin BARLAK Sinop Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Olcay KARACAN Çukurova Üniversitesi
Öğr. Gör. Münire AKGÜL Çukurova Üniversitesi

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları
Özetlerde Kongre Düzenleme Kurulu tarafından herhangi bir düzeltme
yapılmayacaktır.
Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
Özetlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir:
Hazırlanan özetler 600 kelime olarak Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
Özetlerin içeriğinde; kuramsal temel, problem, araştırmanın amacı ve önemi, özgünlüğü,
araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama yöntemleri, araştırma sonucunda ulaşılan
bulgular, sonuçlar ve öneriler yer almalıdır. Anahtar kelimeler 3 ile 5 sözcük arasında
olmalıdır.
Yazılar MS Word 2007 ya da daha üstü bir kelime işlemci program ile, A4, sayfa
yapısında, tek satır aralığında ve Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır.
Kurum ad(lar)ı ilk sayfanın en altında dipnot olarak yazılmalıdır. Çok yazarlı özetlerde,
yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları
durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır. Kurum numaraları
yazarların soyadlarında üst im olarak yer almalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda,
üniversite, fakülte ve bölüm adları belirtilmelidir. Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu
olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Sunum yapacak yazarın adının altı çizilmeli,
akademik unvanlar yazılmamalıdır.
Bildiri sahipleri ilk isim olarak en fazla iki çalışma ile başvurabilirler.
Bildiri hazırlama kuralları
Bildiri metni; başlık, özet, anahtar kelimeler, giriş ve amaç, materyal metot, bulgular,
tartışma ve sonuç ile kaynakça listesinden oluşmalıdır. Konu başlıkları satır ortalanarak
yazılmalıdır. Hazırlanan bildiriler kaynakça dahil 6000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Times
New Roman 12 punto, tek aralık ile yazılmalıdır.
Poster sunumlar için 60×90 cm ölçüleri ve 2 m uzaktan rahatlıkla okunabilir
büyüklükte yazı karakteri ve resim boyutları önerilmektedir.
Bildiri özetleri ve tam metin bildirilerinizi kadaum.kongre@gmail.com adresine
gönderebilirsiniz.

KATILIM ÜCRETİ
Katılım Ücreti: 250 TL olup kongre ücreti; katılım belgesi, kongre çantası, yaka kartı,
öğle yemeği, açılış kokteyli ve ara ikramları kapsamaktadır.
Bildirili dinleyici (ortak yazar) ya da bildirisiz dinleyici olarak katılmak isteyenler;
katılım belgesi, kongre çantası, yaka kartı, öğle yemeği, açılış kokteyli ve ara ikramları
istemedikleri takdirde ücretsiz katılabilirler.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi: 03 Ağustos 2018
Tam Metin Bildiri Gönderim Son Tarihi: 17 Aralık 2018
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 01 Eylül 2018
Kongre Programının İlanı: 08 Kasım 2018
Kongre Tarihleri: 28-29-30 Kasım 2018
Not: Katılımcılara kalacak yer bilgileri ve gezi programı web sayfamızdan daha sonra
duyurulacaktır.