II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu

Çanakkale, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan boğazı, binlerce yıllık geçmişi ve sayısız doğal güzelliklerinin yanısıra, iklim ve toprak özellikleriyle ülkemizin nitelikli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Ezine peyniri ve Bayramiç Beyazı nektarini başta olmak üzere, coğrafi işareti bulunan ürünlere ev sahipliği yapan Çanakkale için nitelikli bitkisel ve hayvansal üretim, bölgesel kalkınmanın da anahtarıdır.

Tarım ve sanayi işbirliğine yeni pencereler açarak, bölgenin tarımsal potansiyelinin ve tarımsal ürünlerde niteliğin geliştirilmesine yardımcı olmak, Çanakkale tarımını güncel gelişmeler ışığında değerlendirmek, araştırma sonuçlarını tartışmak ve geleceğe yönelik vizyon geliştirmek için, Çanakkaleli üreticiler, sanayiciler ve tarım sektöründen temsilcilerin katılımlarıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 14-15 Aralık 2017 tarihlerinde Üniversitemizin 25. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan ikinci Çanakkale Tarımı Sempozyumu’nda siz değerli araştırmacılarımızı aramızda görmekten onur duyarız.

Sempozyuma katılacak çalışmaların, Çanakkale ve çevresindeki yöreleri konu alan araştırmaları kapsaması öngörülmektedir.
Yer verilecek bildiriler için aşağıdaki konu başlıklarında tespit edilmiştir.
Bitkisel ürünler Çoğaltma ve Yetiştirme Teknikleri
Genetik ve Islah
Biyoloji ve Fizyoloji
Tarımsal Biyoteknoloji
Örtüaltı Tarımı
Bitki Besleme ve Sulama
Hastalık ve Zararlılar
Mekanizasyon
Muhafaza ve Pazara Hazırlama
Ekonomi ve Pazarlama
Ürün İşleme ve Değerlendirme
Organik Tarım
Topraksız Tarım
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi
Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Doğal Kaynakların Korunması
Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği
Peyzaj Uygulamaları

“II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu”
14 – 15 Aralık 2017 tarihleri arasında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

I.Duyuru : 06 Mayıs 2017
Sempozyum kayıt tarihleri : 01 Haziran – 15 Aralık 2017
II. Duyuru : 06 Haziran 2017
Bildiri özetleri gönderimi (son tarih) : 30 Ekim 2017
Sözlü ve poster bildiri tam metin gönderimi : 15 Kasım 2017 – 30 Aralık 2017
Katılım ücreti son ödeme tarihi (Erken Kayıt) : 10 Kasım 2017