II. Biyomühendislik Öğrenci Kongresi

II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ

15 -16 MART 2014

İZMİR/BORNOVA

Değerli Arkadaşlar,

İlki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ nde gerçekleşen ve verimli sonuçlar alan Biyomühendislik Öğrenci Kongresi’nin devamı niteliğinde Ege Üniversitesi Biyomühendislik Topluluğu öğrencileri, Kimya Mühendisliri Odası, BİYO-MEDAK ve Ege Bölge Şubesi öğrenci üyeleri ile birlikte düzenlediğimiz, II. Biyomühendislik Öğrenci Kongresi’ ne hepinizi bekliyoruz.

Merkezinde öğrenci olan, güncel bilimsel gelişmeleri, biyomühendislik ve diğer disiplinlerde yapılan çalışmaları ve mesleğin geleceğini öğretim üyeleri ve öğrencilerin yapacağı sunumlar ve yuvarlak masa toplantıları eşliğinde tartışmaya açıyoruz.

Kongre kapsamında Biyoproses ve Uygulamaları, Doku Mühendisliği, Yapay Organ Geliştirilmesi, Biyomedikal Uygulamaları, Moleküler Genetik, Hayvan Doku Kültürü, Bitki Doku Kültürü, Süper Kritik Akışkan Teknolojileri, Algal Teknoloji, Çevre Biyoteknolojisi, Biyoenerji, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Doğal Ürün Teknolojisi, Plazma Esaslı Teknoloji, Moleküler Kanser Biyolojisi konuları hedeflenmiştir.

Biyomühendislik gelişmelerini takip etmek, var olan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak ve biyomühendislik bilincini sağlamlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz öğrenci kongremizle tüm biyomühendislik öğrencilerine bu sene İzmir’den sesleniyoruz. Bu organizasyonu gelenekselleştirme amacıyla kongre sonunda seneye bu organizasyonu düzenlemeye aday olmak isteyen üniversitelerimiz arasında bir seçim yapılacaktır.

Kongre Amacı

II. Biyomühendislik Öğrenci Kongresi lisans seviyesinde olup öğrenci odaklı olarak KMO (Kimya Mühendisleri Odası), BİYO-MEDAK ve Ege Bölge Şubesi paydaşlığında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Topluluğu tarafından organize edilmiştir. Öğrencilerin mesleğine farklı açılardan bakabilmesini hedefleyen bu platformda; üniversite-sanayi işbirliğine dayalı bir köprü oluşumunu sağlayarak öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin desteği ile genç bilim insanlarının bu tür etkinliklere katılımı teşvik edilecektir. Kongrede çeşitli konularda çalışan bilim insanları ve ilgili sanayi kuruluşlarından katılımcılar bir araya gelecek ve etkinlikte Biyomühendislik ‘in çeşitli alt dallarındaki konular ele alınacaktır. Bu çalışma alanları, dünyada ve ülkemizde sürekli gelişmekte olduğundan, var olan bilgilerin paylaşılması, uygulamaya aktarılması ve karşılaşılan sorunların tartışılması ile çalışmaların ilerlemesi için bu bilimsel ve teknik etkinliklerin yapılmasını gerektirmektedir. Bu kongre ile ayrıca ülkemizde Biyomühendislik alanındaki tüm çalışmaları kapsayan ve karşılıklı olarak bilgi paylaşımını amaçlayan bir kongre, sempozyum vb. geniş kapsamlı etkinliklerinin düzenlenmesi teşvik edilmektedir. Bizler de bu doğrultuda yürütülen projeleri tanımak ve ülkemizin bu konuda dünya ile yarışabilir haline gelmesini sağlamak amacıyla II. Biyomühendislik Ögrenci Kongresi ‘ ni düzenliyoruz. Özverili ve disiplinli bir şekilde hazırlanacak olan bu kongre ile üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü bünyesinde bulunan, akademik personellerin çalıştığı alanların, yaptıkları çalışmaların ve çalışılan laboratuvarların genel olarak tanıtılacaktır. Biyoproses, doku mühendisliği, biyomedikal, hayvan ve bitki doku kültürü, çevre biyoteknolojisi, endüstriyel mikrobiyoloji, algal teknoloji, tıp ve diğer mühendislik branşları kapsamında katılımcıların bakış açılarının genişletilmesi de amaçlanmaktadır. Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde çalışan uzman kişiler tarafından girişimcilik, iş geliştirme ve özgün düşünme fikirlerinin aşılanması, katılımcılar arasında fikir ve bilgi aktarım ortamı sağlanması, öğrencileri sözlü sunum ve poster tanıtımları aracılığı ile kongrede etkin kılınması, katılımcılar arasında sosyal ve akademik bağların kurulması için yuvarlak masa etkinliklerinde uygulanacaktır. Bu yöntemle “Biyomühendislik” ile ilgili günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına güncel çözüm arayışlarına teorik yaklaşımların bulunulması amaçlanmıştır.

Önemli Tarihler
Poster ve sözlü sunum özeti son gönderim tarihi: 21 Şubat 2014
Kabul edilen poster ve sunum duyuru tarihi: 1 Mart 2014
Konaklama talebi olanlar için son kayıt tarihi: 1 Mart 2014
Kongre son kayıt tarihi : 12 Mart 2014 ( İnternet Üzerinden Son Tarih – Kapıda Kayıt Gerçekleştirilecektir.)
Kongre tarihi: 15-16 Mart 2014

İletişim
e-mail: egebiyomühendislikkongre@gmail.com

İletişim Sorumluları:
Asya Bingöl : 0553 347 80 85
Tuğçe Çavuş : 0506 314 48 92
Selin Aksoy : 0506 714 67 40
Yağmur Öz : 0555 709 06 08

Adres: Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası 3.kat (EBİLTEM) 35100 (Bornova/İZMİR)
Telefon: 0232 388 49 55 – 0232 388 40 00 / Dahili 2582
Fax: 0232 388 49 55

http://biyokongre.ege.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.