II.BİYOLOJİ / EKOLOJİ ALANLARINDA PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ

BİYOLOJİ – FİZİK – KİMYA VE SAĞLIKBİLİMLERİ ALANLARINDA çalışan akademisyenler, tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara kimya, fizik, biyoloji ve ekoloji alanlarındaki araştırmacı/doktora (yeterlilik ve tez yazma aşamasında) seviyesindekikatılımcılara; multi-disipliner, trans-disiplinler çalışmalar için özgün değerekatkı sağlayacak; sağlık, sosyal ve fenbilimleri disiplinleri arasında bir köprü görevi gören EKOLOJİ alanında TÜBİTAKBİDEB 2237 programı kapsamında:

“BİR FİKİR, BİR PROJE” – II.BİYOLOJİ / EKOLOJİ ALANLARINDA PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ” düzenlenecektir.
Bu etkinlikte katılımcılara, araştırmalarınadestek alabilecekleri yurt içinde TÜBİTAK, DPT, Bilim Teknoloji ve SanayiBakanlığı, TAGEM, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Ajansları gibi kurumve kuruluşların proje türleri hakkında uzman eğitimciler tarafından eğitimler verilecektir.

Biyoteknoloji,
Biyoizlem,
Moleküler Ekoloji,
Moleküler Sistematik
Ekotoksikoloji
Epidemiyoloji,
Biyoremediasyon

PROJE HAZIRLAMA ETKİNLİĞİ TEORİK VEUYGULAMA OLMAK ÜZERE İKİ KISIMDAN OLUŞMAKTADIR.
GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ETKİNLİKTEKATILIMCILARIN YOL VE KONAKLAMA GİDERLERİ TÜBİTAK TARAFINDAN KARŞILANACAĞINDANBAŞVURULARDA ÖNCELİK SIRASI ESAS ALINACAKTIR.

Adayların sayfamızda bulunan başvuru formunu başvuru formunun doldurularak bepep@aku.edu.tr e-posta adresinegöndermelerinin ardından TÜBİTAK BİDEB’in belirlediği ölçütlere göre seçimyapılacaktır. Etkinliğe katılmaya hak kazanan adaylar websayfamızdan ilan edilecek ve e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

ETKİNLİK YERİ : İkbal Thermal Hotel& Spa )
ETKİNLİK TARİHİ: 22-23-24 NİSAN 2015

İletişim:
e-mail: bepep@aku.edu.tr
Pınar AĞYAR : 0505 702 0100
Taner YOLDAŞ : 0506 672 7139