II. Bilim Şenliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

II. Bilim Şenliği 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir

YARIŞMALAR

Katılımcıların fen ve matematik bilimlerine ilişkin düşüncelerini ve hayal dünyalarını resim, karikatür ve müzik alanları ile ilişkilendirerek yaratıcı düşünme ve uygulama becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacı ile Fen ve Matematik alanlarına ilişkin “Bilim Şenliği Yarışmaları” adı altında müzik, resim ve karikatür yarışmaları düzenlenecektir. Yarışma kuralları ve başvuru koşulları katılımcı okullar belirlendikten sonra ilan edilecektir.

Projeye, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 6 ortaokul dâhil edilecektir. Bu okulların her birinden “II. Bilim Şenliği” etkinliklerinin gerçekleştirileceği tarih itibariyle (16-20 Kasım 2015) altıncı sınıfı tamamlamış derslerinde başarılı, bilime ve bilimsel faaliyetlere ilgi duyan 40’ar öğrenci olmak üzere toplamda 240 öğrenci katılacaktır. Katılımcı öğrenciler, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sözü edilen esaslar kapsamında belirlenen altı ayrı ortaokuldan, okul yöneticilerinin ve sınıf rehber öğretmenlerinin değerlendirmesiyle belirlenecektir.

PROGRAM

Proje etkinlikleri 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde beş gün boyunca devam edecek olan projenin ilk günü açılış programı ile başlayacaktır. Açılış programının sabah oturumunda ilgililerin yapacağı açılış konuşmaları, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Klasik Müzik Dinletisi Etkinliği”, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Deney Merkezi tarafından hazırlanan “Bilim Gösterisi Etkinliği” ve beş gün boyunca ziyarete açık kalacak olan “Atatürk ve Bilim Köşesi; Bilim İnsanları Köşesi; Fen, Matematik ve Hayat Temalı Fotoğraf Köşesi; Hikâye, Komik Sözler ve Karikatür Köşesi; Bunları Biliyor Musunuz? Köşesi; Oyun Köşesi; Yarışma Köşesi ve Newton’un Dilek Ağacı Köşesi” etkinliklerini içeren “Sergi Etkinliği” ile yine tüm program boyunca (beş gün süreyle) etkin kalacak olan “Sanat Atölyesi” kapsamında gerçekleştirilecek “Seramiğini Kendin Yap Etkinliği” yer alacaktır. Açılış programının öğleden sonraki oturumunda ise “Fen ve Matematiğin Günlük Yaşamla İlişkisi” konulu “Sokak Röportajları ve Kısa Film Etkinliği”, “Her Yerde Bilim Paneli Etkinliği” ile ESOGÜ Halk Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan “Halk Oyunları ve Dans Gösterisi Etkinliği” gerçekleştirilecektir.

Açılış programı tamamlandıktan sonra diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği geri kalan dört günlük sürede katılımcı öğrenciler 120’şer kişilik iki gruba ayrılacaktır. Bu kapsamda birinci grubun 17-19 Kasım 2015 tarihleri arasında, ikinci grubun ise 18-20 Kasım 2015 tarihleri arasında üç gün boyunca tüm etkinliklere eşit süre ve olanaklarda katılımını sağlayacak bir program gerçekleştirilecektir. Buna göre birinci ve ikinci gruptaki 120’şer öğrenci, kendi içinde 20’şer kişilik 6’şar (toplam 12 grup) gruba ayrıldıktan sonra, proje kapsamında geçekleştirilmesi planlanan atölye etkinlikleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere çaprazlanarak uygulanacaktır.

20’şer kişilik 6’şar gruba ayrılan öğrenciler, Türkçe Atölyeleri, Fen Bilimleri Oyun Atölyeleri, Fen Bilimleri Deney Atölyeleri, Matematik Atölyeleri, Müzik Dinletisi ve Tiyatro Etkinlikleri kapsamında iki gün, Anadolu Üniversitesi Matematik Noktası Gezisi, ESOGÜ Zooloji Müzesi Gezisi, ESOGÜ Araştırma Laboratuvarı Gezisi ve ESOGÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Gezisi kapsamında da bir gün olmak üzere toplam üç gün boyunca farklı içerik ve disiplinlerden pek çok farklı atölye etkinliklerine katılacaklardır.

GENEL BİLGİLER

Bu projenin en temel amacı birbirinden çok farklıymış gibi görülen bilim ve eğlenme kavramları arasındaki gizemli ilişkinin katılımcıların bireysel deneyimleriyle keşfedilmesidir. Bu nedenle projede bilim ve şenlik kavramlarının sözlük anlamları bir arada düşünülerek, bilimi ve bilimle uğraşmayı eğlenceli hale getirmek, bilim ve öğrenmenin eğlenceli bir dünya olduğunu hedef kitledeki öğrencilere eğlendirerek kavratmak amaçlanmıştır.

II. Bilim Şenliği adlı bu projede bilim ve bilimin doğası, doğal gerçekler ile bunların nasıl fark edildiği, ölçüldüğü, değerlendirildiği ve nasıl ifade edildiği farklı bilim dallarının (fen, matematik ve Türkçe) uygulamalarıyla katılımcılara sezdirilmeye çalışılacaktır.

II. Bilim Şenliği Projesi çok disiplinli ve bu disiplinlerin uyumlu harmonisinden oluşmuş, hedef kitlenin gelişim özelliklerini dikkate alarak hazırlanmış toplam 42 atölye etkinliği ve birçok farklı aktiviteyi içeren bilim ve eğlenceyi “eğlenerek öğrenme” anlayışıyla sunan bir projedir. Cumhuriyetimizin temel felsefesi olan muasır medeniyetler seviyesine ve Cumhuriyetimizin 100. yılını ifade eden 2023 hedeflerine ulaşmak da ancak bilimle ve bilimle uğraşan nesillerle gerçekleştirilebilecektir. Bu nedenle bilim ve bilimsel düşünmenin tabana yayılması oldukça önemlidir. İnsanların bilimsel gerçekliklerin olgu ve olaylarıyla yaşadığı düşünüldüğünde çok basit ve yaşamın içinden örnek ve olaylarla bunların fark ettirilmesi, bilimin ve öğrenmenin aslında yaşamdan kopuk olmadığı algısının oluşturulması ve öğretim programlarıyla kazandırılmaya çalışılan araştıran, inceleyen sorgulayan ve akıl yürüten bireyler yetiştirme amacına hizmet etmesi bakımından projenin etkili olacağı düşünülmektedir.

I. Bilim Şenliğine Eskişehir’deki beş ilköğretim okulundan 250 altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Şenlik programı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilmiştir. I. Bilim Şenliği sadece fen bilimlerine yönelik ve tüm katılımcıların sınırlı sayıdaki etkinliklere tercihen ve eş zamanlı katılmalarına göre planlanmıştır. Bir günlük bir program dahilinde sınırlı olanaklar ve sponsorların kısmi desteğiyle, şenliklerde görev alan ve bu projede de görev alması planlan bir avuç öğretim üyesinin özverili çalışmalarıyla ve Eğitim Fakültesi lisans öğrencilerinin gönüllü destekleriyle gerçekleştirilen I. Bilim Şenliğine katılan öğrencilerin yazılı ve sözlü değerlendirmeleri, öğrencilere eşlik eden öğretmenlerin etkinliklere ilişkin olumlu ancak farklı disiplinlere de açık olması ve özellikle de bu tür etkinlere erişim olanağı olmayan öğrencilere dönük olmasına ilişkin görüşleri ve diğer katılımcılardan elde edilen dönütler sonucunda, projenin daha uzun süreli ve etki düzeyi daha yüksek olabilecek dezavantajlı bir grupla yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. II. Bilim Şenliği Projesi de yukarıda açıklanmaya çalışılan I. Bilim Şenliğinden elde edilen bu bilgi, beceri ve deneyimlerin ışığında geliştirilerek ve güncellenerek hazırlanmıştır.
Projenin katılımcıları, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde etkinliklerinin gerçekleştirileceği tarih itibariyle (16-20 Kasım 2015) altıncı sınıfı tamamlamış(yedinci sınıf) 11-13 yaş grubu aralığında olan, derslerinde başarılı, bilime ve bilimsel faaliyetlere ilgi duyan 40’ar öğrenci olmak üzere 6 farklı ortaokuldan toplamda 240 öğrenciden oluşacaktır.
Proje etkinlikleri 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde beş gün boyunca devam edecek olan projenin ilk günü açılış programı ile başlayacaktır. Açılış programının sabah oturumunda ilgililerin yapacağı açılış konuşmaları, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Klasik Müzik Dinletisi Etkinliği”, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Deney Merkezi tarafından hazırlanan “Bilim Gösterisi Etkinliği” ve beş gün boyunca ziyarete açık kalacak olan “Atatürk ve Bilim Köşesi; Bilim İnsanları Köşesi; Fen, Matematik ve Hayat Temalı Fotoğraf Köşesi; Hikâye, Komik Sözler ve Karikatür Köşesi; Bunları Biliyor Musunuz? Köşesi; Oyun Köşesi; Yarışma Köşesi ve Newton’un Dilek Ağacı Köşesi” etkinliklerini içeren “Sergi Etkinliği” ile yine tüm program boyunca (beş gün süreyle) etkin kalacak olan “Sanat Atölyesi” kapsamında gerçekleştirilecek “Seramiğini Kendin Yap Etkinliği” yer alacaktır. Açılış programının öğleden sonraki oturumunda ise “Fen ve Matematiğin Günlük Yaşamla İlişkisi” konulu “Sokak Röportajları ve Kısa Film Etkinliği”, “Her Yerde Bilim Paneli Etkinliği” ile ESOGÜ Halk Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan “Halk Oyunları ve Dans Gösterisi Etkinliği” gerçekleştirilecektir.
Açılış programı tamamlandıktan sonra diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği geri kalan dört günlük sürede katılımcı öğrenciler 120’şer kişilik iki gruba ayrılacaktır. Bu kapsamda birinci grubun 17-19 Kasım 2015 tarihleri arasında, ikinci grubun ise 18-20 Kasım 2015 tarihleri arasında üç gün boyunca tüm etkinliklere eşit süre ve olanaklarda katılımını sağlayacak bir program gerçekleştirilecektir. Buna göre birinci ve ikinci gruptaki 120’şer öğrenci, kendi içinde 20’şer kişilik 6’şar (toplam 12 grup) gruba ayrıldıktan sonra, proje kapsamında geçekleştirilmesi planlanan atölye etkinlikleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere çaprazlanarak uygulanacaktır.

20’şer kişilik 6’şar gruba ayrılan öğrenciler, Türkçe Atölyeleri, Fen Bilimleri Oyun Atölyeleri, Fen Bilimleri Deney Atölyeleri, Matematik Atölyeleri, Müzik Dinletisi ve Tiyatro Etkinlikleri kapsamında iki gün, Anadolu Üniversitesi Matematik Noktası Gezisi, ESOGÜ Zooloji Müzesi Gezisi, ESOGÜ Araştırma Laboratuvarı Gezisi ve ESOGÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Gezisi kapsamında da bir gün olmak üzere toplam üç gün boyunca farklı içerik ve disiplinlerden pek çok farklı atölye etkinliklerine katılacaklardır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Meşelik Kampüsü Merkez Eskişehir / 26480 Türkiye
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan
E-posta: ikincibilimsenligi@gmail.com