İGEDER III. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu

Merhaba!

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği kurulduğu günden bu güne öğretmenlere yönelik birçok çalışmayı hayata geçirmiştir.

İGEDER’in bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğu “Ulusal Öğretmenim Sempozyumu” 26 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Sempozyuma kırk yedi öğretmen kırk iki bildiri sunacaktır. Açılış panelinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selahattin TURAN, ABD University of Northern Iowa’dan Prof. Dr. Radhi EL MABUK, ve EDAM’dan Alpaslan DURMUŞ sempozyumun ana teması olan “Öğretmen Yetiştirme ve Yaşam Boyu Öğrenme: Eğitimde 2023 Vizyonu”konusunu müzakere edeceklerdir.

Sempozyumun hakem kurulu başkanı ve İGEDER yönetim Kurulu Başkanı olan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ; öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimlerine yardımcı olmak üzere kurulan İGEDER’in bu sempozyumla öğretmenler arasında bilgi paylaşımınıgerçekleştirmeyi ve sınıfa daha donanımlı giren öğretmenlerin yetişmesine katkısağlamak istediklerini amaçladıklarını bildirmiştir. “Bu ülkenin gelecek vizyonunu oluşturma hususunda öğretmenlere büyük görev düşmektedir. İGEDER olarak çalışmalarımızı hep öğretmen merkezli yapmaktayız. Öğretmenin gelişimi Türkiye’nin gelişimidir.”

III. Ulusal Öğretmenim Sempozyumunda gerçekleştirilecek olan on bir oturumda aşağıdaki konular müzakere edilecektir:

Öğretmen – Öğrenci İlişkileri

Proje Tabanlı Öğrenme

İyi Örnekler

Yurt Dışı Örnekleri

Öğretmen Nitelikleri

Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Rehberlik

Eğitim Teknolojileri

Uygulama / Yönetim

Eğitimde Yeniden Yapılanma

Din ve Değerler Eğitimi

Öğretmen Yetiştirme

 

Dinleyicilerin de müzakere edebilecekleri bir ortamda gerçekleştirilecek olan sempozyumda öğretmen ve eğitimcilerin dikkatini çekecek çok sayıda konu bulunmaktadır.

Sempozyuma katılım ücretsiz olum bütün dinleyicilere sertifika düzenlenecektir