Iğdır Vakfı Burs Veriyor

2021-2022 ÖĞRETİM DÖNEMİ IĞDIR VAKFI BURSLARI BAŞVURUSU
BURS ALMA KOŞULLARI (İLK KEZ BAŞVURANLAR İÇİN)

Başvurular 20 Eylül Pazartesi günü 10.30’da başlayacaktır. 30 Eylül Perşembe günü saat 21.00’de sonlanacaktır.

T.C. Vatandaşı olmak,
Iğdır ili kütüğüne kayıtlı olmak,
Türkiye Cumhuriyeti’nde en az 2 yıllık bir Yükseköğretim Kurumu’nu kazanmış olmak (Açık Öğretim Bölümlerini kazananlar bu kuralın dışındadır),
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Ara sınıflar için en az 4 üzerinden 2,0 olmak,
Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Eğer varsa Hazırlık sınıfı da kayıtlı olduğu okulun hazırlık süresi kadar bu süreye eklenir.
Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak IĞDIR VAKFI internet sayfasında belirtilen Burs Başvuru Formu’nu ve Burs Taahhütnamesi’ni doldurarak başvuru sürecinde talep edilen tüm diğer belgeleri Vakıf’a ulaştırmak ile yükümlüdür.
IĞDIR VAKFI’ndan burs almaya hak kazananlar, IĞDIR VAKFI’nın burs koşullarını bilerek burs almaya başlar. Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.
Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği IĞDIR VAKFI’na zamanında bildirmekle yükümlüdür.
BURSUN DEVAM ETME KOŞULLARI

Bursiyerler, not dökümü belgelerinin (transkript) ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin onaylı örneğini her eğitim-öğretim yılı başında Eylül ayı sonuna kadar IĞDIR VAKFI’na ulaştırmakla yükümlüdür.
Bursiyerin kayıdını dondurması durumunda bursun da ödemesi durdurulur. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır. Bu süre burs süresine dahil edilmez. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazı gereklidir.
Bursiyer tarafından gerekli güncellemelerin zamanında yapılmaması burs ödemelerinin güncelleme yapılana kadar durdurulmasına neden olur.
Sınıfını geçemeyen bursiyerin bursu sona erdirilir.
Talep edilen bilgilere ilişkin yanlış beyan, talep edilen resmi belgelerin zamanında teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir. Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması Burs Komisyonu’nda bursiyerin durumunun yeniden ele alınmasını ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılmasını sağlayabilir.
Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu Burs Komitesinde yeniden değerlendirmeye alınır. Bir öğrenci bir yükseköğrenim süresi için burs alabilir.
Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, IĞDIR VAKFI’na bilgi vermelidir. IĞDIR VAKFI tarafından istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.
Bursiyerin başarı durumu, yılsonu ortalaması dikkate alınarak Vakıf Yönetimi tarafından değerlendirilir ve başarı gösteremeyen bursiyerlerin bursu kesilir.
Genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.
Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterlidir).
Belgelerinin IĞDIR VAKFI’na ulaşmasından bursiyerler sorumludur. Not dökümü belgesinin ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin IĞDIR VAKFI’na ulaşmaması bursun kesilmesine neden olabilir.
Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir
a) Sınıf tekrarı yapan

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren

d) Disiplin cezası alan

e) IĞDIR VAKFI Burs Yönetmeliğinin 14. maddesinin (b) bendinde belirtilen suçları işlemiş olmak

f) Her ne sebeple olursa olsun gerçeğe aykırı beyanda bulunan

g) Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen

i) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan

k) Vefat eden

BURS ÖDEMELERİ

Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler 9 ay süresince 300 TL olarak yapılır.
Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve öğrencinin IĞDIR VAKFI’nın istediği belgelerin iletmesini takiben yapılır.
Öğrenciye yapılacak ödemeler her ay öğrencinin banka hesabına yapılır.
Yukardaki açıklamaları dikkatlice okuduysanız BAŞVURU İŞLEMLERİNİZE BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin