IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AMBLEM YARIŞMASI

KONU
Yarışma, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kurumsal kimlik çalışmalarına temel oluşturacak amblem/logo’nun belirlenmesi ve uygulanmasını konu edinmektedir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, estetik bütünlük ve konuya bağlılık anlamlı olma açısından da değerlendirilecektir. Ayrıca İlahiyat fakültesinin işlevine ve kurumsal kimliğine uygun, herhangi bir siyasi, ideolojik simgeyi çağrıştırmayacak nitelikte olmalıdır.

AMBLEMİN KULLANIM ALANLARI
Yarışma sonunda seçilecek amblem/logo tasarımı, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tanıtımına yönelik etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne alınmalıdır.

KİMLER KATILABİLİR
1. Yarışma, ilgi duyan herkese açıktır.
2. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya gönderilecek tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
3. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir.
5. Bu yarışmaya, yarışmada jüri üyesi olarak görev alanlar ile birinci derece yakınları katılamazlar.

AMBLEMİN BOYUT VE ÖZELLİKLERİ
1- Her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek,
2- Ayrıca kâğıdın alt kısmında kısa kenarı 25 mm.’den büyük olmayacak şekilde tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri yer alacaktır.
3- Ayrıca kısa kenarı 10 mm.den büyük olmayacak şekilde, tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz ikinci bir örneği de yer alacaktır.
4- Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. 5- Dereceye girmeyen tasarımlar başvuru sahiplerine talep etmeleri halinde iade edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan çalışmalardan sorumluluk kabul edilmez.

AMBLEM/LOGOLARIN GÖNDERİLMESİ
Katılımcılar çalışmalarını göndermek için üç zarf kullanacaklardır; a- Logo çalışmaları, 15 x15 cm büyütülmüş ve 25×25 mm ile 10×10 mm küçültülmüş halde, renkli ve siyah beyaz olarak kağıda dökülmüş biçimleri; tasarlanan logolarda yer alan “şekil ve biçimlerin” ne anlama geldiğini belirten kısa bir açıklama da eklenecek, ayrıca bunların yer aldığı bir CD birinci zarfın içine konulup kapatılacak ve zarfın üzerine katılımcının rumuzu yazılacaktır. b- Katılımcılar, ad ve soyadları ile kısa bir özgeçmişleriyle birlikte birinci zarfın üzerine yazdıkları rumuzlarını içeren evraklarını, ikinci zarfın içine koyup kapatacaklar ve zarfın üzerine başka hiçbir açıklama yazmayacaklardır. c- Son olarak, hazırlanan bu iki zarf üçüncü bir zarfın içine konulup; Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne gönderilecektir. Çalışmalar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 13.06.2012 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Not: (Çalışmalar Freehand, Illustrator, Corel Draw, photoshop vb.) ve 300dpi jpg olarak teslim edilmelidir)

Adres: Öğr. Gör. Mehmet Emin YURT Iğdır Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi IĞDIR / TÜRKİYE
Tlf: (0 476) 226 13 14 (Dahili 2225) Gsm: 0505 270 39 26 / 537 220 95 84 AMBLEM/LOGO HAKLARI Yarışmada ödül alan amblem/logoların telif ve yayın hakları Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesine ait olacak ve fakülte bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından her türlü görsel-yazılı iletişimde kullanılabilecek. Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir amblem/logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir. Jüri ödüle değer bulacak eser bulamazsa yarışmanın iptali hakkına sahiptir. Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş olduğu ödül bedeli ile, süresiz olarak Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesine verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne izin/muvafakatname verdiklerini kabul ederler. Bu şekilde kullanılan amblem/logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve amblem/logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.)oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, amblem/logolar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. İadi EREN
Yrd. Doç. Dr. Necmettin İEKER
Öğr.Gör. M. Emin YURT
Arş. Gör. Habip DEMİR

Yarışma Takvimi Yarışma Başlangıç Tarihi: 28.05.2012 Son Teslim : 13.06.2012
Sonuçların İlan Edilmesi :15.06.2012 Ödül
Birincilik Ödülü : 500 TL

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin