İGDAŞ Fotoğraf Yarışması 2013

KONU ve AMAÇ
Bu yıl ulusal düzeyde düzenlenen En Havalı Kareler 2013 Fotoğraf Yarışması’nın konusu İstanbul’un harikaları olarak belirlenmiştir.
Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yarışma, çevreci yakıt doğalgazın havasını temizleyerek güzelleştirdiği İstanbul’un, fotoğrafseverler için eşi bulunmaz bir ilham kaynağı olduğundan yola çıkılarak 3. kez düzenlenmektedir.
Milattan binlerce yıl öncesine uzanan tarihiyle dünyanın en kadim şehirlerinden biri olan İstanbul, sırasıyla Roma, Bizans, Latin ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmıştır. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in fethiyle çağ açılıp çağ kapanan şehir olma özelliğine de sahip olan İstanbul’un, insanlığın ilerleme merceğinde hiçbir Avrupa şehriyle karşılaştırılamayacak kadar önemli bir rol oynadığını görürüz.
“Dünya tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu” demiş Napolyon. Bu söz bile İstanbul’un önemini anlatmaya yeter. Dünyada iki kıta üzerinde kurulu yegâne şehir olan İstanbul’un, tüm dünyaya parmak ısırtan harikaları elbette saymakla bitmez. İşte bu yıl fotoğraf yarışmasının amacı da, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul’un her köşesinde karşımıza çıkan bu harikaları, siz fotoğrafseverlerin objektifinden yeniden görmek. Fotoğraflarınızı bize gönderin, dünyanın incisi güzel İstanbul’umuzun harikalarını sizin gözünüzden hep beraber bir daha keşfedelim.
Yarışma İGDAŞ tarafından, TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenmektedir. Yarışma adayı fotoğraflar her biri kendi alanında uzman jüri tarafından değerlendirilecektir.
KATILIM KOŞULLARI ve ŞARTLARI
• Fotoğrafların İstanbul ili sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir, aksi durumdaki eserler yarışmaya dahil edilmez, ödül alsalar bile iptal edilir.
• Yarışmaya bölge ya da il kısıtlaması olmaksızın,
T.C vatandaşı ve son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş,
her birey katılabilir.
• Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
• Yarışmaya seçici kurul, organizasyon komitesi üyeleri ve İGDAŞ çalışanları ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
• Katılım ücretsizdir.
• Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır.
• Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraf yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
• Yarışmaya dahil olmak için internet üzerindeki katılım formunun doldurularak onaylanması yada şartnameyle birlikte verilen “Katılım Formunun” eksiksiz doldurularak imzalanıp gönderilmesi gerekmektedir.
Katılım formu ile fotoğraf adlandırmaları örtüşmelidir.
KATEGORİ
• Yarışma yukarıda belirtilen konu çerçevesinde tek bir kategoride, renkli olarak sayısal (dijital) dalda düzenlenecektir, bunun dışında siyah-beyaz ya da doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
YAPITLARIN GÖNDERİLMESİ
• Eserler sayısal (dijital) olarak www.enhavalikareler.com internet sitesi üzerinden doğrudan yüklenerek ya da CD/DVD’ ye kayıt edilmiş şekilde aşağıdaki adrese posta veya kargo ile gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir.
• Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
• E-posta ile gönderilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmezler.
• Gönderilecek fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; 6 rakamdan oluşan rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası, fotoğrafın çekildiği İstanbul semti mutlaka bulunmalıdır. Fotoğraf ismi de ayrıca katılım formuna yazılacaktır. (Örnek: 123456-1-semt). Fotoğrafla ilgili bu üç unsurdan birinin noksan olması halinde başvuru kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Gönderilen fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
• Fotoğraflar JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma kalitesinde ve kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir. Ancak dereceye giren eserler sergilenmek üzere baskıya gireceğinden, kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya imkân vermesi beklenir. Bu nedenle tercihimiz kısa kenarın 2300 pikselin altına düşmeyecek şekilde yüksek boyutlarda gönderilmesidir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Eserlerini CD/DVD ‘ye kaydederek gönderenler için;
• Başvuru formuyla gönderilecek CD/DVD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.
• Katılım formu eksiksiz doldurulup imzalanarak CD/DVD ile birlikte aynı pakette gönderilmelidir.
• Eserlerin kaydedildiği CD/DVD ve başvuru formu beraber zarflanarak son katılım tarihi olan gün, mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir; aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecektir.
• CD/DVD’ye kaydedilmiş başvuru formu kabul edilmez.
• CD/DVD gönderilmesi sırasında posta ya da kargoda oluşabilecek hasarlardan, gecikmelerden veya CD/DVD kaydının okunmamasından yarışmayı düzenleyen taraflar sorumlu olmayacaktır.
YAPITLARIN GERİ GÖNDERİLMESİ
Sonuç bildiriminden sonra, CD/DVD’ler geri gönderilmeyecekve TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
GENEL KURALLAR
• İGDAŞ katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişilerin yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.
• İkinci defa kural ihlali yapanların TFSF yarışma kuralları gereğince TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
• Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı, TFSF‘nin yine aynı gerekçesiyle, bir yıl süreyle kısıtlanır.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının İGDAŞ yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İGDAŞ’a izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
SONUÇLARIN DUYURULMASI ve SERGİ
Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi tamamlandıktan sonra www.igdas.com.tr ve www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri 7 Haziran 2013’de düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Serginin yapılacağı yer sonuçların duyurusuyla aynı zamanda açıklanacaktır.

ÖDÜLLER
Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.
Derece Ödül
1.lik 5.000 TL + Plaket
2.lik 3.000 TL + Plaket
3.lük 2.000 TL + Plaket
İGDAŞ Özel Ödülü 2.000 TL + Plaket
Mansiyon 3 Adet 500 TL + Plaket (her bir eser için)
Sergileme 35 Adet 200 TL her bir eser için

Önemli Not: Ödül alan ve sergilenen eserlerin kullanım hakları yukarıda belirtilen tutarlar karşılığında süresiz olarak eser sahibi, İGDAŞ ve İGDAŞ’ın en büyük hissedarı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.