İFSAK GENÇ FOTO FEST

Bu yıl 4’ üncüsünü düzenlediğimiz Genç Fotoğrafçılar Festivali’nin konusu “görü/yorum.”
Jonh Berger’in “Herkes bakar ama bazıları görür” cümlesinden yola çıkarak gördüklerimiz,
yanımızdan göz ucuyla kaçırdıklarımız mı, algıladıklarımızı kendimize ne kadar katabiliyoruz
ya da yorumladıklarımız gerçekten anlatmak istediklerimiz mi? İstedik ki gördüklerimizi
paylaşalım, uçsuz bucaksız duvarlara bir pencere daha açalım.

30 yaş altı amatör, profesyonel tüm genç fotoğrafçıların katılımına açık olan bu festival
15–30 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Gençlerin gördüklerini istediği
gibi yorumladığı fotoğraflar Türkiye’nin dört bir yanından kabul edilecek. Tüm genç
fotoğrafçıların önünü açmayı hedefleyen festival ayrıca, türlü olanaksızlıklar yüzünden
kendini ifade edememiş gençlere de fırsat veriyor.

KATILIM KOŞULLARI
Festival  15-30 yaş arasındaki amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
Gönderilen fotoğraflar konu ile paralel olmalıdır.
Fotoğraf gönderenler 3 dalda sergi imkanı bulabileceklerdir.(Bireysel, Karma ve Grup)
Analog ortamda çekilen fotoğraflar öncelikle 18.24 boyutunda basılarak gönderilecek eğer seçilirse fotoğrafçıdan fotoğrafın negatifi-diası istenecektir.
Dijital ortamda gönderilen fotoğraflar 300dpi olmalıdır.
Katılımcıların 15 eylüle kadar FESTİVAL internet sitesinden başvuru formunu eksiksiz doldurarak göndermesi gerekir.
Seçilen fotoğraflar Festival öncesi tanıtım amaçlı kullanılabilir.
Festival yabancı uyruklu fotoğrafçıların katılımına açıktır.