ICT SUMMIT EURASIA ÖDÜLLERİ

3-5 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacak ICT Summit Eurasia –  ʼ11, tüm Avrasya bölgesini kapsayan uluslararası bir etkinlik haline gelmeyi hedeflemektedir. Bu vizyon çerçevesinde, bölge ülkelerinin bilişim şirketleri tarafından yıl içerisinde başarıyla hayata geçirilmiş uluslararası projeleri ve üstlenicilerini ödüllendirmek üzere düzenlenen “ICT Summit Eurasia Ödülleri” nin birincisi, bu yıl gerçekleştirilecektir.

Ödüllerin amacı, bölge ülkelerinde faaliyet gösteren bilişim şirketleri nin sınır ötesi işbirlikleri ve ortaklaşmacı girişimlerle gerçekleştirdikleri başarılı projeleri değerlendirerek, proje yüklenicilerini ödüllendirmek ve bu şekilde, bölge ülkeleri arasında bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik yeni işbirliklerini özendirmektir.
Başvuran şirketler yıllık cirolarına göre büyük ve orta ölçekli olmak üzere iki ayrı kategoride, bu kılavuzda tanımlanan ölçütlere göre değerlendirileceklerdir. Değerlendirme sonunda, her iki kategorinin en yüksek puanı alan üçer şirketine “ICT Summit Eurasia Ödülü” verilecektir.  Büyük ölçekli şirket kategorisinde üç, orta ölçekli şirket kategorisinde
üç olmak üzere toplam 6 ödülün yanı sıra, “Jüri Özel Ödülü” adı altında bir özel ödül daha verilecektir. Ödüller 3 Ekim 2011 gecesi düzenlenecek törende kazanan şirketlerin temsilcilerine takdim edilecektir.
Kimler Başvurabilir?
1. ICT Summit Eurasia 2011 ödüllerine, aşağıda sıralanan ülkelerde yerleşik bulunan ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketler başvurabilirler:
Arnavutluk                Mısır
Azerbaycan              Makedonya
Bosna Hersek           Moldova
Bulgaristan               Özbekistan
Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)    Romanya
Gürcistan                 Suriye
Irak                            Türkiye
İran                            Türkmenistan
Kazakistan               Ukrayna
Kırgızistan               Ürdün
Kosova                     Yunanistan
2. Başvuruda bulunan bilişim şirketlerinden 2010 yılı resmi ciroları 100 Milyon ABD Doları ve üzerinde olanlar “Büyük Ölçekli Şirket” kategorisinde, 100 Milyon ABD Dolarının altında olanlar ise “Orta Ölçekli Şirket” kategorisinde değerlendirileceklerdir.3. Şirketler, tasarım, tedarik, uygulama, yönetim ve işletim süreçlerini gerçekleştirdikleri,
bilişim teknolojilerine dayalı bir projeleriyle başvurularını yapacaklardır. 4. Başvuru sahibi, başvuru konusu projenin ana yüklenicisi veya proje bir ortaklık ya da konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmiş ise, bu oluşumun lideri olmalıdır.
5. Başvuruya konu olan proje, 2011 yılı içerisinde ve başvuru tarihinden önce tamamlanarak devreye alınmış ve halen kullanımda olmalıdır. Bu durum işveren kurumdan alınmış bir yazı ile belgelenecek ve söz konusu belge başvuruya eklenecektir.
6. Proje, ana yüklenicinin kendi ülkesinin dışındaki ülke veya ülkelerde gerçekleştirilmiş olmalı, projenin işvereni veya kullanıcıları, bu ülke veya ülkelerde yerleşik kişi, kurum ve kuruluşlar olmalıdır.
Nasıl Başvurulabilir?
Ödül başvuru formu www.bilisimzirvesi.com.tr adresinden indirilebilir. Başvuru formu MS-Word formatında hazırlanmıştır ve yine MS-Word kullanılarak bilgisayarda doldurulmalıdır. Form doldurulduktan sonra işverenden alınacak iş bitirme belgesi ile birlikte, 8 Eylül 2011 Perşembe günü Türkiye saati ile saat 17.00ʻdan önce, e-posta eklentisi olarak awards@interpromedya.com.tr adresine gönderilecektir. Şirketler eğer isterlerse, başvuru
formunda verecekleri bilgilere ek olarak, toplam 10 A4 sayfasını geçmeyecek şekilde, projeleri hakkında ayrıntılı bilgi veren ek bir dokümanı da PDF formatında e-postalarına ekleyebileceklerdir.

Değerlendirme:
1. Ödül Yürütme Kurulu başvuruların başvuru kriterlerine uygunluğunu denetledikten sonra gerekli görürse başvuran şirketlerden ek bilgi ve belgeler isteyebilecektir. Tüm başvurular tamamlandıktan sonra Yürütme Kurulu finalistleri belirleyecek ve bütün katılımcılara  elektronik posta yoluyla duyurarak, ayrıca web sitesinde de ilan edecektir.
Oluşturulacak özel jüri finale kalan başvurular arasından ödül alacakları belirleyecektir. 2. Başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınacak temel ölçütler aşağıda verilmiştir. Değerlendirme 1000 puan üzerinden yapılacaktır.
a. Projenin kapsamı – 500 Puan
i. Bütçe
ii. Hedeflenen ve gerçekleşen tamamlama süreleri
iii.Projede görev alan ekipler
iv.Projenin coğrafi kapsama alanı
v. Projenin hedef kullanıcı sayısı
vi.Kullanılan teknolojiler ve ürünler
vii.Proje için yapılan ArGe, geliştirilen özel tasarım ve uygulamalar
viii.Projenin özgünlüğü ve farklılaştırıcı özellikleri
b. Proje kapsamında gerçekleştirilen işbirlikleri – 400 Puani. İşbirliği yapılan kuruluşlar ve ülkeleri
ii. İşbirliği yapılan kuruluşların projede üstlendikleri roller ve sorumlulukları
iii.Aynı kuruluşlarla başka projelerde geçmişte gerçekleştirilen işbirlikleri
c. Jüri değerlendirmesi – 100 Puan
Tanınacak İmkânlar ve Ödüller:
1. Yapılacak değerlendirmede her iki kategorinin en yüksek puanı alan ilk üç projesi
ödüllendirilecektir.
2. İlk aşamada finale kalan bütün şirketlere aşağıdaki imkanlar tanınacaktır:
a. ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi ʼ11 etkinliğine 3 kişilik ücretsiz katılım;
b. Türkiye dışından katılan şirketlerin bir temsilcisi için iki günlük ücretsiz konaklama;
c. ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi ʼ11 mekânlarında şirket ve proje tanıtım imkânı;
d. 11 ülkeye dağıtılan ICT News Eurasia dergisinin 2011 yılı son sayısında yarım sayfa şirket ve proje tanıtımı.
3. ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi ʼ11 programı kapsamında yapılacak ödül töreninde ise kendi kategorilerinde ilk üçe giren şirketlere,
a. Ödül heykelciği ve başarı plaketi;
b. Proje yöneticileri adına düzenlenmiş başarı belgeleri ve
c. 11 ülkeye dağıtılan ICT News Eurasia dergisinin 2011 yılı son sayısında bir tam sayfalık ücretsiz reklam yayınlama hakkı verilecektir.