ICOLDE International Congress on Open Learning and Distance Education

Open Learning
Distance Education

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde “ICOLDE 2021 International Congress on Open Learning and Distance Education 2021” gerçekleştirilecektir. Kongrenin teması “pandemi sonrası dönemde açık öğrenme ve uzaktan eğitim” olacaktır. Kongremiz, tüm aşağıdaki konu başlıklarını ve bu konuyla ilişkili alt başlıkları ele almak, gündeme getirmek ve tartışmak üzere birçok üniversiteden güzide bilim insanlarını, çeşitli kurum ve kuruluşlardan araştırmacı ve alan uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kongrede çağrılı konuşmacılar, paneller ve bildiri sunumları online ortamlarda yapılacaktır. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler bildiri kitabında yayımlanacaktır. Seçilen tam metin bildirilerden uluslararası yayınevi olan Atatürk Üniversitesi Yayınevinden yayımlanacak olan alana özgü kitapta bölüm olarak yayımlanacaktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede bilim insanları aşağıdaki başlıklar çerçevesinde özgün çalışmalar sunmaya davet edilmektedir:

Açık Öğrenme ve Uzaktan Eğitim Alanı temelinde

Temel Kavramlar ve Teorik Bakış
Temel Kavramlar
Tarihi
Kuramları
Yapısı
Modelleri
Rol Alan Kişiler
Ortam ve Araçlar
Sistem Araçları
Geliştirme Araçları
Uygulama Araçları
Tasarım, Geliştirme, Değerlendirme
Ders tasarımı
Yöntem ve Teknikler
İçerik tasarımı
Ölçme ve Değerlendirme
Yönetim
Temelde Organizasyon
Kalite
Destek hizmetleri
Yasal Konular
Araştırma ve Uygulamalar
Araştırmalar
Geleceği
Sektörel Uygulamalar(Sağlık, Mühendislik, Hukuk, Finans, Spor vb.)
Örnek Uygulamalar
Kongrede, burada listelenmeyen, açık öğrenme ve uzaktan eğitim konusunu ele alan diğer başlıklar ile ilgili bildiri önerilerine de açıktır. Konu kapsamının genişliği çok farklı başlıkların geliştirilmesi ve ele alınmasına olanak tanımakta; farklı disiplinlerin bir aradalığı açık öğrenme ve uzaktan eğitim konusunun derinlemesine irdelenmesinin önünü açmaktadır.

Açık öğrenme ve uzaktan eğitim konusunu çalışmalarına konu edinen ve günümüze değin bu alanda yaşanan dönüşümleri tartışmayı amaçlayan tüm bilim insanlarını kongremize davet ediyoruz.

Prof. Dr. Erdem KOCADAĞİSTAN

Atatürk Üniversitesi

Açıköğretim Fakültesi Dekanı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
ICOLDE 2021 INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2021
9-10 EKİM 2021

ONLINE KATILIM

icolde.ataaof.edu.tr