İÇMİMARLIK EĞİTİMİ 3. ULUSAL KONGRESİ / ATÖLYE

İÇMİMARLIK EĞİTİMİ 3. ULUSAL KONGRESİ / ATÖLYE

“kuram ve uygulama birlikteliği”

SUNUŞ //

İç mimarlık eğitimi ulusal ve uluslararası etkinliklerle çeşitli boyutlarda ele alınmakta, farklı platformlarda farklı konu başlıklarıyla tartışılmaktadır. Tasarım odaklı tüm disiplinlerde olduğu gibi içmimarlık eğitimi kapsamında yapılan sorgulamalar, uygulanmaya çalışılan metodlar, geliştirilen yeni yaklaşımlar bu etkinliklere konu olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte son dönemlerde sorunların tanımlanması, çözümlerin geliştirilmesi yolunda gerçekleştirilen çalışmaların hız kazanması içmimarlık eğitiminde kalite artışına, tüm paydaşların iletişime geçmesiyle ortaya çıkan çok sesli bir platformun oluşmasına neden olmuştur.

Kasım 2015’te üçüncüsü gerçekleştirilecek İÇMEK / İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi de bu paylaşım ortamına “kuram ve uygulama birlikteliği” üst teması ile katkı sağlamayı hedeflemektedir. Diğer tasarım temelli eğitimlerde olduğu gibi iç mimarlık eğitimi de eğitimciler tarafından kuram ve uygulama birlikteliğinin oluşturulması üzerine kurgulanmakta, öğrencinin iki bilgi türünü harmanlayabilmesini amaçlamaktadır. Sonuç olarak İÇMEK / İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi’nde amaç; eğitimde kuram ve uygulama birlikteliğini tartışmaya açmaktır.

Amaca ulaşmak için izlenecek yol; bir öğrenme ve üretme süreci olarak kabul edilerek, oluşturulmak istenen tartışma platformunun kendini üreten bir zemine yerleştirilmesi uygun görülmüştür. Tasarlama eyleminde olduğu gibi sınırsız, kesin çözümlerin var olmadığına inananlar için ideale ulaşmayı zorlaştıran böylece özgür ve yaratıcılığı destekleyen bir paylaşma ortamı oluşturulacaktır. Bunun için “kuram ve uygulama birlikteliği” üst temasının ardında katılımcılara kavram havuzu sunulmakta, ayrıca katılımcının da ekleyebileceği yeni kavramlarla bu havuzun zenginleşmesi ön görülmektedir. Böylece katılımcıların da kongre sürecinin bir parçası yapılarak hem katılanı hem deneyimleyeni olması sağlanmaktadır. Bu kapsamda kuram ve uygulama birlikteliğinde hangi kavramların daha çok tartışıldığı, hangi kavramların birbiriyle daha çok ilişkili olduğu saptanabilecektir. Bu şekliyle kongre iç mimarlık gibi tasarım eğitimlerinin odağındaki üretkenlik amacını göz ardı etmeyerek günümüz ve geleceğin eğitim söylemine farklı ama özünden yaratılacak bir noktadan ışık tutmaya çalışacaktır.

Bunun yanında kongre süreciyle birlikte yürütülecek atölye çalışmaları, ana tema olan kuram ve uygulama birlikteliğinin güçlendirilmesini sağlayacaktır. “Yaparak öğrenme” yönteminin uygulanmasıyla yürütülecek atölye süreci ve çıktıları, hem kongreyi destekleyerek hem de tüm paydaşların uygulamaya katılarak eğitimin zenginleştirilmesinde rol oynayacağı düşünülmektedir.

Bu bakış açısıyla iç mimarlık eğitiminde veya pratiğinde yer alan katılımcıları İÇMEK / İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi ve Atölye Çalışmaları ile eğitimde kuram ve uygulama birlikteliğini kavramlar ve kavram ilişkileriyle sorgulamaya davet ediyoruz.

KAVRAMLAR //

Sürdürülebilirlik / İşlev / Ütopya / Yapı fiziği / Tarih / Toplum / Yaratıcılık / Algı / Bilişim / Etik / Deneyim Kültür / Biçim / Kullanıcı / Yöntem / Strüktür / Sunum / Malzeme / Teknoloji / Felsefe / Bağlam / Çevre Estetik / Sanat / Araştırma

DANIŞMA KURULU //

S. Semahat DEMİR / D. Zafer ERTÜRK / E. Özen EYÜCE / Orhan HACIHASANOĞLU / İnci Deniz ILGIN H. Tolga KOYUNCUGİL / Mehmet Ş. KÜÇÜKDOĞU / Rengin KÜÇÜKERDOĞAN / Hasan ŞENER / Sinan Mert ŞENER Taner GÜLTEKİN

BİLİM KURULU //

Ayşen AKPINAR / Saadet AYTIS / Erkan AYDINTAN / Didem BAŞ / A. Müge BOZDAYI / Nilgün CAMGÖZ OLGUNTÜRK Nilgün ÇARKACI / Halime DEMİRKAN / Bilgen DÜNDAR / Arzu ECEOĞLU / Sevinç ERTÜRK / Meltem ETİ PROTO İpek FİTOZ / Banu GARİP / Ervin GARİP / Deniz HASIRCI / Çiler İNAN / Burak KAPTAN / Orçun KEPEZ Gül KOÇLAR ORAL / Rabia KÖSEDOĞAN / Rana KUTLU / Banu MANAV / Meral NALÇAKAN / Sezin TANRIÖVER Hülya TURGUT / Uğur ULAŞ DAĞLI / Gülay USTA / Mehmet ÜSTÜNİPEK / Pelin YILDIZ

DÜZENLEME KURULU //

Gülay USTA / Banu MANAV / Rana KUTLU / Ervin GARİP / Arzu ECEOĞLU / Teoman SÜDOR Levent ARŞİRAY / Armağan Seçil MELİKOĞLU EKE / Reyhan ULUDAĞ / Kadir UYANIK / Tolga ERDEM Derya ADIGÜZEL ÖZBEK / Handan GÜZELCİ / Ali Kemal TERLEMEZ / Orkan GÜZELCİ / T. Oya EKMEKÇİ Dide AKDAĞ SATIR / Olcay YILDIZ

KONGRE SEKRETERYASI //

Armağan S. MELİKOĞLU EKE

Derya ADIGÜZEL ÖZBEK

T. Oya EKMEKÇİ

Handan GÜZELCİ

TAKVİM //

Kongre/Atölye İlanı

16 Şubat 2015

Kongre/Atölye Özet Gönderimi

13 Nisan 2015

Kongre/Atölye Kabul Bildirilmesi

15 Mayıs 2015

Kongre Tam Metin Gönderilmesi

15 Eylül 2015

Kongre/Atölye Kayıt

15 Eylül 2015

Atölye

3-4 Kasım 2015

Kongre

5-6 Kasım 2015

ÜCRETLER //

Akademisyen 150 TL

Öğrenci 50 TL

HESAP BİLGİLERİ //

İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi

Hesap No: 211980

Şube Kodu: 1237

IBAN: TR11 0006 4000 0011 2370 2119 80

İLETİŞİM //

www.icmek2015.com

Telefon // +90 (212) 498 46 92 / 498 46 97 / 498 44 89

E-Posta // icmekkongre@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.