İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne Araştırma Görevlisi Alınacaktır

T.C. 

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca  Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

Fakülte Bölüm/ABD Unvan Kadro Adedi Açıklama
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Mezunu Olmak.

 

SINAV VE ATAMA TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 03  Nisan  2014

Son Başvuru Tarihi : 17  Nisan  2014

Ön Değerlendirme Tarihi : 18  Nisan  2014

Giriş Sınav Tarihi : 21  Nisan  2014

Sonuç Açıklama Tarihi : 22  Nisan  2014

Asil Olarak Kazananlar İçin Son Başvuru Tarihi : 24  Nisan  2014

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Kadroya başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.
b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

c) Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca ‘Aslı Gibidir’ yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

–   Başvuru Dilekçesi adresinden temin edilecektir.)

–   Özgeçmiş,
–   Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),
–   Lisans Transkript Belgesi,
–   ALES Belgesi ve Yabancı Dil Belgesi,
–   Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
–  1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
–   Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,
–   Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

BAŞVURU SÜRESİ VE ADRESİ

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla, Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, 38280, Talas / Kayseri adresine 17 Nisan 2014 Perşembe saat 17:00’ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.