İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ULUSAL BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI

İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ULUSAL BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI

Bu yarışmanın amacı; İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerini ortak bir platformda buluşturarak etkileşim ve iletişim ortamı yaratmaktır. Bu amaç doğrultusunda genç iç mimar adaylarını hem mesleki ortama tanıtmak hem de vizyoner bir kişiliğe sahip olabilmeleri konusunda fırsat sunmak ve iç mimarlık eğitiminde yarışma kültürünün oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin Bitirme projeleri ile katıldıkları, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu yarışmanın İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencileri arasında tasarım odaklı düşünme ve ifade etme konusunda farkındalık oluşturarak, iletişim ve etkileşim ortamı yaratacağı, yeni fikirlerin oluşumuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra katılan projeler yarışma kitabına dönüştürülerek iç mimari tasarım eğitimi alanında kalıcı bir bellek oluşumuna katkı sağlanmaktadır.

KATILIM ŞARTLARI
Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrenciler 2016-2017 Güz, Bahar veya Yaz döneminde hazırladıkları diploma / bitirme projeleriyle yarışmaya katılabilir.

PROJE TESLİMİ
Öğrenciler yarışmaya sadece 1 adet projeyle katılabilir. Projelerin Teslimi Projeler, sergileme kolaylığı açısından, en fazla 2 adet düşey A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda karton veya fotoblok pano üzerinde teslim edilecektir. Teslim edilecek projeye ait her bir paftanın üst kısmında 3 cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x5cm. boyutlarında 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. Bantın sol köşesinde ise “MEKAN2017” ifadesi yer alacaktır. Projelerin paftalarıyla birlikte “Kimlik Zarfı” ve “CD” teslim edilecektir. Kapalı ve içini göstermeyen A4 boyutundaki kimlik zarfının sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu ve projeye ait her bir paftada da yer alan beş rakamdan oluşan rumuz yazılı olmalıdır. Yarışmaya katılan projelerin sunum paftalarının psd, pdf, jpg formatlarında kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin isim ve soyisminin yazılı olduğu bir CD, A4 boyutundaki “kimlik zarfı” nın içerisinde teslim edilecektir. Elden veya kargo ile proje teslimi, “İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Kampüsü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Yarışma Raportörlüğü, Bakırköy-İstanbul” adresine yapılmalıdır.

ÖDÜLLER
1.Ödül : 4000 TL, Plaket
2.Ödül : 2500 TL, Plaket
3.Ödül : 2000 TL, Plaket
Mansiyon : 1500 TL , Plaket
Mansiyon : 1500 TL , Plaket
Mansiyon : 1500 TL , Plaket

TAKVİM
Yarışma İlanı 3 Mayıs 2017
Projelerin Teslimi 2 Ekim 2017
Kargo Teslimi 4 Ekim 2017
Jüri Değerlendirmesi 9-13 Ekim 2017
Sonuçların İlanı 17 Ekim 2017
Ödül Töreni ve Kolokyum İlan Edilecektir.

http://www.mekanyarismasi.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.